Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 29 februari 2024

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 29 februari 2024

Welkom bij de liveblog van weer een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier. Hieronder vindt u de live uitzending zodat u direct mee kan kijken. Onder de livestream kunt u de agenda van de avond lezen en als u hier klikt leest u de hoogtepunten van de avond live mee via de liveblog.

De agenda van vanavond is als volgt:

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 21 december 2023
5 Ingekomen stukken
Hamerstukken
6 Gedragscode burgemeester en wethouders Velsen 2023
7 Vaststellen paraplubestemmingsplan standplaatsen Velsen
8 Bestemmingsplan Spaarnwoude Park Hotel
Debatstuk
9 Omgevingsvisie 2040 – Woningbouwlocaties
Hamerstukken
10 Verhoging indexatie percentage subsidie
11 Legesverordening
12 Verordening auditcommissie
13 Benoeming leden auditcommissie
14 Benoeming lid agendacommissie
15 Afleggen belofte/eed steunfractieleden
16 Verlenging benoeming wethouder Meijs
17 WOO-Verzoek
Debatstuk
18 Advies concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Groen Staal-plannen Tata Steel
Hamerstuk
19 Benoeming voorzitter voor de sessies
20 Sluiting

Liveblog

De vergadering is geopend.

RaadspleinTV – Frank Dales met uitgebreide uitleg over de veiligheid in IJmuiden

Agendapunt 15 wordt verplaatst naar het einde van de agenda.

Agendapunt 6: Gedragscode burgemeester en wethouders Velsen 2023

Agendapunt is unaniem besloten.

Agendapunt 7: Vaststellen paraplubestemmingsplan standplaatsen Velsen

Agendapunt is unaniem besloten.

Agendapunt 8: Bestemmingsplan Spaarnwoude Park Hotel

Agendapunt is unaniem besloten

Agendapunt 9: Omgevingsvisie 2040 – Woningbouwlocaties

Amendement 1 van 2024 VVD – Duidelijkheid voor voetbalclub RKVV Velsen

Amendement 1 is met een meerderheid van de stemmen verworpen.

Amendement 2 van 2024 VVD – Woningbouw Engelmunduskerk Driehuis

Amendement 2 is unaniem aangenomen.

Amendement 3 van 2024 PvdA – Zoveel mogelijk zo snel mogelijk betaalbare woningen in Velsen

Amendement 3 is unaniem aangenomen.

Het geamendeerde raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Vergadering wordt kort geschorst.

RaadspleinTV – Interview Gideon Nijemanting betreffende de sportplek van RKVV Velsen
RaadspleinTV – Interview Cas Schollink en Maarten Jan Hoekstra over verplaatsing RKVV

De vergadering is heropend.

Agendapunt 10: Verhoging indexatie percentage subsidie

Agendapunt is unaniem aangenomen.

Agendapunt 11: Legesverordening

Agendapunt 11 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 12: Verordening auditcommissie

Agendapunt 12 is met 1 stem tegen aangenomen.

Agendapunt 13: Benoeming leden auditcommissie

Agendapunt 13 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 14: Benoeming lid agendacommissie

Agendapunt 14 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 16: Verlenging benoeming wethouder Meijs

Agendapunt 16 is unaniem aangenomen

Agendapunt 17: WOO-Verzoek

Agendapunt 17 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 18: Advies concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Groen Staal-plannen Tata Steel

Amendement 4 van 2024 D66V – C-NRD Tata

Amendement 4 is aangenomen met 2 stemmen tegen.

Het geamendeerde raadsvoorstel is met twee stemmen tegen aangenomen.

Agendapunt 19: Benoeming voorzitter voor de sessies

Agendapunt 19 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 15: Afleggen belofte/eed steunfractieleden

De vergadering is gesloten.

Bijlagen

Raadsvoorstel Gedragscode burgemeester en wethouders Velsen 2023

Raadsvoorstel Vaststellen paraplubestemmingsplan standplaatsen Velsen

Raadsvoorstel Bestemmingsplan Spaarnwoude Park Hotel

Raadsvoorstel Omgevingsvisie 2040 – Woningbouwlocaties

Amendement 1 van 2024 VVD – Duidelijkheid voor voetbalclub RKVV Velsen

Amendement 2 van 2024 VVD – Woningbouw Engelmunduskerk Driehuis

Amendement 3 van 2024 PvdA – Zoveel mogelijk zo snel mogelijk betaalbare woningen in Velsen

Raadsvoorstel Verhoging indexatie percentage subsidie

Raadsvoorstel Legesverordening

Raadsvoorstel Verordening auditcommissie

Raadsvoorstel Benoeming leden auditcommissie

Raadsvoorstel Benoeming lid agendacommissie

Raadsvoorstel Verlenging benoeming wethouder Meijs

Raadsvoorstel WOO-Verzoek

Raadsvoorstel Advies concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Groen Staal-plannen Tata Steel

Amendement 4 van 2024 D66V – C-NRD Tata

Raadsvoorstel Benoeming voorzitter voor de sessies

Afleggen belofte/eed steunfractieleden