Privacy Beleid

Privacywet Velser Omroep Stichting RTV Seaport

VOS RTV Seaport respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken je gegevens alleen in het kader van de lokale omroep. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. VOS RTV Seaport zal jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verschaffen / verkopen en zo de privacy waarborgen.

Indien je nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van VOS RTV Seaport, dan kunt je een e-mail sturen naar bestuur@rtvseaport.nl. Je hebt nadrukkelijk het recht op correctie van je gegevens.

Privacy informatie in het kader van de AVG wetgeving

 • Identiteit. https://www.rtvseaport.nl is de website van de Stichting VOS RTV Seaport gevestigd te Velsen onder KvK nummer 341.56.573.
 • Toestemming voor het gebruik van gegevens.
 • Toestemming van de betrokken persoon voor alles buiten het interne gebruik om.
 • Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking.
  VOS RTV Seaport verwerkt (vrijwilligers)gegevens alleen ten behoeve van eigen gebruik. Gevraagd wordt naar voor- en achternaam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer.
 • Het niet verstrekken van de persoonsgegevens betekent dat geen informatie zonder uitdrukkelijke toestemming kan worden verstrekt.
 • Duur van de opslag.
  De gegevens verkregen van de vrijwilliger worden verwijderd zodra deze zich niet meer inzet voor VOS RTV Seaport.
 • Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
  Na verwerking van je vraag of verzoek worden de gegevens verwijderd.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Mocht je ondanks bovenstaande privacyverklaring redenen hebben tot het indienen van een klacht, dan verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen, voordat je je wendt tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Datalekken en/of calamiteiten.
  Bij datalekken en/of calamiteiten worden alle vrijwilligers per omgaande geïnformeerd over het lek en de door VOS RTV Seaport genomen maatregelen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Functionaris gegevensbescherming.
  De secretaris van VOS RTV Seaport is de eerstverantwoordelijke voor de bescherming van jouw gegevens.