Bestuur

Het dagelijks bestuur van RTV Seaport wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Het huidige bestuur
Het huidige bestuur van RTV Seaport bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter – Theo Koster

Secretariaat – Denise de Bokx

Penningmeester – Jos Kelbling

Kwaliteit – Ad Maarschalk

Techniek – Sjoerd Dekker

U kunt het bestuur bereiken via: bestuur@rtvseaport.nl