Raadsvragen over asielopvang

Raadsvragen over asielopvang
© RTV Seaport / Sjoerd Dekker

Het CDA Velsen vraagt het college naar hoeveel asielzoekers Velsen nu moet opvangen. En kunnen er ook kleinere opvanglocaties komen? Op dit moment niet, antwoordt het college.

Volgens het CDA moet Velsen – met de nieuwe Spreidingswet – nu voor 377 opvangplekken zorgen. Dat is 40% meer dan nu. Hoe zit dat? Het college denkt dat die schatting veel te hoog is. Het Rijk denkt dat er in 2025 en 2026 bijna twee keer zoveel mensen asiel zullen aanvragen dan in 2023, en volgens Velsen gaat dat niet gebeuren.

Eén keer 200 of twee keer 100 plekken
En waarom houdt het college vast aan een opvang met 200 plekken? Het CDA wil liever twee locaties met 100 mensen. Nou, zegt het college, de raad heeft zelf om een grotere locatie gevraagd (250 tot 300 plekken). Daarnaast zijn de beoogde locaties (Handgraaf en De Elta) onbebouwd; daar moet alles nog gemaakt worden. Zo’n locatie moet dan groter zijn dan 100 mensen, anders wordt het onbetaalbaar.

Een locatie van 100 mensen mag alleen als je een pand hebt leegstaan – een hotel of een vakantiepark. En die zijn er in Velsen niet. Daar komt bij dat een kleine locatie duurder is dan een grote; je hebt meer mensen nodig om zo’n opvang goed te laten lopen, voor preventie, toezicht en samenwerking. En alleen in een locatie van 200 mensen of meer kun je rekenen op 24-uurs toezicht, dagbesteding en huisartsenzorg.

Kosten voor rekening van het COA
Stel, zegt het CDA, dat Velsen toch 377 asielzoekers moet opvangen. Wat kost dat allemaal? Het college: dat kost niets. Het COA neemt de exploitatie en begeleiding op een opvanglocatie voor zijn rekening. De gemeente investeert alleen in ‘ambtenaren-tijd’ voor afstemming over onderwijs, jeugdhulp en veiligheid.