Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 21 december 2023

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 21 december 2023

Welkom bij de liveblog van de laatste raadsvergadering van dit jaar van de gemeente Velsen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier. Hieronder vindt u de live uitzending zodat u direct mee kan kijken. Onder de livestream kunt u de agenda van de avond lezen en als u hier klikt leest u de hoogtepunten van de avond live mee via de liveblog.

Agenda

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 30 november 2023
5 Ingekomen stukken
Hamerstukken
6 Zienswijze aanpassing tekst GR BSGR aan de wet gemeenschappelijke regeling
7 Regionale Havenverordening NZKG
8 Besluit tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2023
9 Benoeming leden Adviescommissie voor Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit
10 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
11 Vaststellen programma water en riolering
12 Vaststellen Hemelwaterverordening
13 Verordening speelautomaten en speelautomatenhallen Velsen
14 APV 2024
Debatstuk
15 Bestemmingsplan Hofgeesterweg 63
Hamerstukken
16 Onderzoeksrapport RKC woningbouwinitiatieven in Velsen
17 Middelen energietoeslag 2023
18 Benoeming leden rekenkamer
19 Benoeming afvaardiging MRA
20 Adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet
21 Sluiting

Liveblog

De vergadering is geopend.

Er zijn vandaag twee insprekers.

Dhr. Schellevis spreekt in over opvang vluchtelingen Velsen-Zuid.

RaadspleinTV – Inspreker dhr. Schellevis over opvang vluchtelingen Velsen-Zuid

Dhr. Haan spreekt in over tuincentrum Haan.

Wethouder Verwoort praat raad bij over stand van zaken tweede pont.

Dhr. Dales spreekt over regionale samenwerkingen.

Agendapunt 6: Zienswijze aanpassing tekst GR BSGR aan de wet gemeenschappelijke regeling

Agendapunt is unaniem besloten.

Agendapunt 7: Regionale Havenverordening NZKG

Agendapunt is unaniem besloten.

Agendapunt 8: Besluit tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2023

Agendapunt is unaniem besloten.

Agendapunt 9: Benoeming leden Adviescommissie voor Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit

Agendapunt is unaniem besloten.

Agendapunt 10: 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond

Agendapunt is unaniem besloten.

Agendapunt 11: Vaststellen programma water en riolering

Agendapunt is unaniem besloten.

Agendapunt 12: Vaststellen Hemelwaterverordening

Agendapunt is met 2 stemmen tegen aangenomen.

Agendapunt 13: Verordening speelautomaten en speelautomatenhallen Velsen

Agendapunt is unaniem besloten.

Agendapunt 14: APV 2024

Agendapunt is unaniem besloten.

Agendapunt 16: Onderzoeksrapport RKC woningbouwinitiatieven in Velsen

Agendapunt is unaniem besloten.

Agendapunt 20: Adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet

Agendapunt is unaniem besloten.

Agendapunt 15: Bestemmingsplan Hofgeesterweg 63

RaadspleinTV – Maarten Jan Hoekstra in 1e termijn debat over Bestemmingsplan Hofgeesterweg 63

Agendapunt is unaniem besloten.

De vergadering wordt kort geschorst voor een pauze.

RaadspleinTV – Interview Bas Koppes over tweede pont Velsen
RaadspleinTV – Interview Joost Bleekman over Samenwerking in de IJmond & Onderzoek naar Rekenkamer

Agendapunt 17: Middelen energietoeslag 2023

Amendement 22 van 2023 VL – Resterende energietoeslag 2022 bestemmen voor bestrijding energiearmoede

Gewijzigd amendement is met een meerderheid van de stemmen aangenomen.

Geamendeerde raadsvoorstel onder agendapunt 17 is unaniem aangenomen.

Motie 25 van 2023 D66V – Meer Structurele Aanpak Energiearmoede wordt ingetrokken door indiener.

Agendapunt 19: Benoeming afvaardiging MRA

Agendapunt 19 is unaniem besloten.

Agendapunt 18: Benoeming leden rekenkamer

Agendapunt 18 is unaniem besloten.

De vergadering is gesloten.

Bijlagen

Raadsvoorstel Zienswijze aanpassing tekst GR BSGR aan de wet gemeenschappelijke regeling

Raadsvoorstel Regionale Havenverordening NZKG

Raadsvoorstel Besluit tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2023

Raadsvoorstel Benoeming leden Adviescommissie voor Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit

Raadsvoorstel 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond

Raadsvoorstel Vaststellen programma water en riolering

Raadsvoorstel Vaststellen Hemelwaterverordening

Raadsvoorstel Verordening speelautomaten en speelautomatenhallen Velsen

Raadsvoorstel APV 2024

Raadsvoorstel Onderzoeksrapport RKC woningbouwinitiatieven in Velsen

Raadsvoorstel Adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet

Raadsvoorstel Bestemmingsplan Hofgeesterweg 63

Raadsvoorstel Middelen energietoeslag 2023

Amendement 22 van 2023 VL – Resterende energietoeslag 2022 bestemmen voor bestrijding energiearmoede

Raadsvoorstel Benoeming afvaardiging MRA

Benoeming leden rekenkamer