Liveblog: Raadsvergadering 29-9-2022 gemeente Velsen

Liveblog: Raadsvergadering 29-9-2022 gemeente Velsen

Welkom bij een nieuwe liveblog van de gemeenteraadsvergadering van de gemeente. Het is de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen.

Kijk hier de raadsvergadering live mee

Onderaan deze pagina vindt u de bijlagen die horen bij deze raadsvergadering. Klik hier om naar deze bijlagen te gaan.

RaadspleinTV – Interview Onika Pinkus PvdA over motie Prijsplafond voor betaalbare koopwoningen

De vergadering is geopend en start met 2 insprekers. Dhr Preiden en mevr. Kiekenbos.

RaadspleinTV Inspreker dhr Preiden over het gelijktrekken van de inkomensgrens

Vastelling agenda. Benoeming (agendapunt 3) wordt in overeenstemming als laatste agendapunt behandeld.

Agendapunt 6: Beleidsplan VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) 2022-2026

Agendapunt 7: Vaststellen startdocument Broeklanden Velserbroek

Bijlage: Startdocument

Bijlage: Participatiedocument

Motie 11 van 2019 ‘Onderzoek The Smugglers’ – Oude motie

Motie 14 van 2021 ‘Sociale huurwoningen Velserbroek’ – Oude motie

Motie 18 van 2022 – PvdA – Prijsplafond voor betaalbare koopwoningen – Motie is unaniem aangenomen

Motie 19 van 2022 – GL – Bij Broeklanden 4 bouwlagen mogelijk maken – Motie is unaniem aangenomen

https://www.youtube.com/watch?v=q_-n9jgIP2I&ab_channel=RTVSeaport
RaadspleinTV – Motie 19 van 2022 van GroenLinks – Bij Broeklanden 4 bouwlagen mogelijk maken

Agendapunt 8: Benoemingen

Raadsbesluit benoemingen – Aangenomen door de raad

Agendapunt 9: Raadsprogramma

Initiatief raadsvoorstel Raadsprogramma – Raadsvoorstel is unaniem vastgesteld

Vergadering wordt een paar minuten geschorst zodat Joost Bleekman alle raadsleden het raadsprogramma kan overhandigen.

Vergadering is heropend.

Agendapunt 11: Moties vreemd aan de orde van de dag

Motie 20 van 2022 – D66V Ontwikkelingen Tata Steel en voortgang Roadmap+

https://www.youtube.com/watch?v=XTxTk5DgOm0&ab_channel=RTVSeaport
RaadspleinTV – Motie 20 van 2022 van D66Velsen – Ontwikkelingen Tata Steel en voortgang Roadmap+

De vergadering wordt kort geschorst om de tekst in motie 20 aan te passen betreffende de periodieke bijeenkomst.

De vergadering is heropend.

Gewijzigde motie 20 van 2022 – D66V Ontwikkelingen Tata Steel en voortgang Roadmap+ is unaniem aangenomen.

Agendapunt 10: Benoeming steunfractieleden S. Montijn (PvdA) en J. Broekman (Forza!IJmond)

RaadspleinTV – Interview Cas Schollink over moties Tata Steel en Prijsplafond koopwoningen

We zijn aangekomen bij het einde van deze raadsvergadering.

RaadspleinTV – Interview Joost Bleekman over Raadsakkoord

De vergadering is gesloten.

Bijlagen

Beleidsplan VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) 2022-2026

Vaststellen startdocument Broeklanden Velserbroek Startdocument

Broeklanden Velserbroek Participatiedocument

Motie 11 van 2019 ‘Onderzoek The Smugglers’

Motie 14 van 2021 ‘Sociale huurwoningen Velserbroek’

Motie 18 van 2022 – PvdA – Prijsplafond voor betaalbare

Motie 19 van 2022 – GL – Bij Broeklanden 4 bouwlagen mogelijk maken

Raadsbesluit benoemingen

Initiatief raadsvoorstel Raadsprogramma

Motie 20 van 2022 – D66V Ontwikkelingen Tata Steel en voortgang Roadmap+