Vluchtelingenopvang in Driehuis

Vluchtelingenopvang in Driehuis
© RTV Seaport / Lotje Eikelboom

Vanaf november vangt Driehuis ongeveer 20 statushouders en 80 asielzoekers op aan de Duin- en Kruidbergerweg. Enkele leden van het wijkcomité Driehuis spraken een van de locatiemanagers, Sylvia Plandsoen. Zij vertelde het volgende.

Alleen jonge vluchtelingen
Er komen alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de gebouwen waar voorheen Levvel5 zat. Het zijn statushouders – die al een verblijfsvergunning hebben – en asielzoekers, die nog op zo’n vergunning wachten. De statushouders wonen met elkaar in één paviljoen, op eigen kamers. De asielzoekers zitten in verschillende paviljoens en delen met z’n tweeën een kamer. Alle bewoners zijn tussen de 15 en 17 jaar. Het is nog niet bekend uit welke landen ze komen, en of het alleen jongens zijn of ook meisjes.

Bezigheden
De statushouders krijgen onderwijs in de omgeving. De andere jongeren krijgen misschien les op locatie, dat wordt nog uitgezocht. De bewoners koken zelf. Samen met hun begeleiders zullen ze de omgeving gaan verkennen.

Contact met inwoners
De gemeente zal waarschijnlijk in oktober een brief sturen naar alle inwoners van Driehuis en andere omwonenden met een uitnodiging voor een open avond. Het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, en Parlan, een hulpverleningsorganisatie voor ‘kind en gezin’, zijn bij de opvang betrokken. Zij gaan een overleg met omwonenden organiseren, dat in het begin vaak bij elkaar zal komen. Op de site van het COA komt ook informatie te staan (nu nog niet), zoals een telefoonnummer dat 24 uur per dag te bereiken is.

Naar verwachting komen de nieuwe inwoners in november naar Driehuis.

Door Lotje Eikelboom, met dank aan het Wijkcomité Driehuis