Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 30 november 2023

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 30 november 2023

Welkom bij de liveblog van weer een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier. Hieronder vindt u de live uitzending zodat u direct mee kan kijken. Onder de livestream kunt u de agenda van de avond lezen en als u hier klikt leest u de hoogtepunten van de avond live mee via de liveblog.

De agenda van vanavond is als volgt:

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
–inspreken inwoners
–vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 2 november van 2023
5 Ingekomen stukken
Besluitvorming
6 Belastingverordeningen 2024
7 Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht stichting IJmare
8 Vaststellen Kadernota Grondprijzen 2023 van het grondbeleid
9 Verordening fysieke leefomgeving Velsen 2023
10 Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit
11 Procesverordening nadeelcompensatie Velsen 2024
12 Beleidsregel ‘Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten categorie 1 Velsen 2024
13 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2023
14 Nota Voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik gemeente Velsen 2023
15 Intern controleprotocol 2023
16 Actualisatie verordeningen 212, 213 en 213a Gemeentewet
17 Wijziging GR Beschermd Wonen en Zienswijze Ontwerpbegroting 2024-2026 en Ontwerpbijdragebesluit 2024 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen
18 Algemene Subsidieverordening Velsen 2023
19 Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Waal- en Dolfijnstraat
20 Sluiting

Liveblog

De vergadering is geopend.

RaadspleinTV – Inspreker dhr. van de Merwe over het Beeldkwaliteitsplan Waal en Dolfijnstraat
RaadspleinTV – Wethouder Verwoort met een update over de voortgang van een tweede pont

Agendapunt 6: Belastingverordeningen 2024

Agendapunt 7 is besloten.

Agendapunt 7: Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht stichting IJmare

Agendapunt 7 is besloten.

Agendapunt 8: Vaststellen Kadernota Grondprijzen 2023 van het grondbeleid

Agendapunt 8 is besloten.

Agendapunt 9: Verordening fysieke leefomgeving Velsen 2023

Agendapunt 9 is besloten.

Agendapunt 10: Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit

Agendapunt 10 is besloten.

Agendapunt 11: Procesverordening nadeelcompensatie Velsen 2024

Agendapunt 11 is besloten.

Agendapunt 12: Beleidsregel ‘Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten categorie 1 Velsen 2024

Agendapunt 12 is besloten.

Agendapunt 13: Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2023

Agendapunt 13 is besloten.

Agendapunt 14: Nota Voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik gemeente Velsen 2023

Agendapunt 14 is besloten.

Agendapunt 15: Intern controleprotocol 2023

Agendapunt 15 is besloten.

Agendapunt 16: Actualisatie verordeningen 212, 213 en 213a Gemeentewet

Agendapunt 16 is besloten.

Agendapunt 17: Wijziging GR Beschermd Wonen en Zienswijze Ontwerpbegroting 2024-2026 en Ontwerpbijdragebesluit 2024 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen

Agendapunt 17 is besloten.

Agendapunt 18: Algemene Subsidieverordening Velsen 2023

Agendapunt 18 is besloten.

Agendapunt 19: Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Waal- en Dolfijnstraat

Agendapunt 19 is besloten.

Motie 24 van 2023 FvD – Vasthouden aan fair share

RaadspleinTV – Motie 24 van 2023 FvD – Vasthouden aan fair share

De vergadering wordt 10 minuten geschorst.

RaadspleinTV – Interview dhr. Van de Merwe over hoogbouw Waal en Dolfijnstraat

De vergadering is heropend.

We gaan zo starten met het tweede termijn van motie 24.

De stemming volstrekt zich als een hoofdelijke stemming.

De motie is verworpen met 25 stemmen tegen en 7 voor.

De vergadering is gesloten.

RaadspleinTV – Interview Cas Schollink en Maarten Jan Hoekstra over extra Asielopvang Velsen Noord
RaadspleinTV – Interview Leo Aardenburg over Asielopvang Velsen Noord
RaadspleinTV – Interview Floor Bal over Asielopvang Velsen Noord
RaadspleinTV – Interview Lucas Boelé over kinderraad

Bijlagen

Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2024

Raadsvoorstel Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht stichting IJmare

Raadsvoorstel Vaststellen Kadernota Grondprijzen 2023 van het grondbeleid

Raadsvoorstel Verordening fysieke leefomgeving Velsen 2023

Raadsvoorstel Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit

Raadsvoorstel Procesverordening nadeelcompensatie Velsen 2024

Raadsvoorstel Beleidsregel ‘Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten categorie 1 Velsen 2024

Raadsvoorstel Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2023

Raadsvoorstel Nota Voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik gemeente Velsen 2023

Raadsvoorstel Intern controleprotocol 2023

Raadsvoorstel Actualisatie verordeningen 212, 213 en 213a Gemeentewet

Raadsvoorstel Wijziging GR Beschermd Wonen en Zienswijze Ontwerpbegroting 2024-2026 en Ontwerpbijdragebesluit 2024 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen

Raadsvoorstel Algemene Subsidieverordening Velsen 2023

Raadsvoorstel Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Waal- en Dolfijnstraat

Motie 24 van 2023 FvD – Vasthouden aan fair share