Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 28 september 2023

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 28 september 2023

Welkom bij de liveblog van de eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen van de gemeente Velsen. Tijdens het zomerreces hebben de raadsleden niet stilgezeten en vanavond kunt u hier live de gehele raadsvergadering volgen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier. Hieronder vindt u de live uitzending zodat u direct mee kan kijken. Onder de livestream kunt u de agenda van de avond lezen en als u hier klikt leest u de hoogtepunten van de avond live mee via de liveblog.

De agenda van vanavond is als volgt:

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 en 29 juni 2023
5 Ingekomen stukken
Hamerstukken
6 Verordening BedrijvenInvesteringsZone IJmuiden Centrum 2024
7 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Velsen 2023
8 Vaststellen beleidsplan jeugd IJmond 2023-2027
9 Zienswijze Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027
10 Vaststellen schetsontwerp en het participatiedocument Zuidoostrand Driehuis
– Amendement 17 van 2023: Betaalbare woningen voor starters in Driehuis
— Indieners:
11 Vaststelling bestemmingsplan Vlietweg 2
Debatstukken
12 Leidraad grote projecten 2023
13 Benoeming steunfractieleden
14 Benoeming M. Gemser als voorzitter sessie
15 Moties vreemd aan de orde van de dag
– Motie 18 van 2023 VL – Geen onnodige vertraging!
– Motie 19 van 2023 VL – Kleinschalige opvang
– Motie 20 van 2023 VVd D66V – Samenwerken tegen jeugdintimidatie en geweld in de regio
16 Sluiting

Liveblog

De vergadering is geopend.

Agendapunt 14 wordt voor agendapunt 6 behandeld.
Moties vreemd aan de orde van de dag worden behandeld voor het benoemen van de steunfractieleden.

Agendapunt 14 is unaniem besloten.

Agendapunt 6: Verordening BedrijvenInvesteringsZone IJmuiden Centrum 2024

Agendapunt 6 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 7: Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Velsen 2023

Agendapunt 7 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 8: Vaststellen beleidsplan jeugd IJmond 2023-2027

Agendapunt 8 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 9: Zienswijze Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027

Agendapunt 9 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 11: Vaststelling bestemmingsplan Vlietweg 2

Agendapunt 11 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 10: Vaststellen schetsontwerp en het participatiedocument Zuidoostrand Driehuis

Amendement 17 van 2023: Betaalbare woningen voor starters in Driehuis

Het amendement wordt eerst besproken waarna er gestemd wordt over het raadsvoorstel.

RaadspleinTV РAmendement 17 van 2023 PvdA РBetaalbare woningen Driehuis
RaadspleinTV РReactie wethouder op eerste termijn amendement 17 Betaalbare woningen Driehuis

De vergadering is kort geschorst.

De vergadering is heropend.

VVD verzoekt om hoofdelijke stemming.

Amendement 17 is aangenomen met 6 stemmen tegen en overige raadsleden voor.

Agendapunt 17, geamendeerd raadsvoorstel, is aangenomen.

Vergadering is kort geschorst.

RaadspleinTV – Interview Bas de Ruig over Vaststellen schetsontwerp
RaadspleinTV – Interview Floor Bal over Vaststellen schetsontwerp

Vergadering is heropend.

Agendapunt 12: Leidraad grote projecten 2023

Rapportage onderzoek grote projecten Velsen

RaadspleinTV РLeidraad grote projecten 2023

Agendapunt 12 is unaniem aangenomen.

De raad gaat nu over tot de moties vreemd aan de orde van de dag.

Motie 18 van 2023 VL – Geen onnodige vertraging!

Motie 18 is aangenomen met 3 stemmen tegen.

Motie 19 van 2023 VL – Kleinschalige opvang

Motie 19 is ingetrokken.

Motie 20 van 2023 VVd D66V – Samenwerken tegen jeugdintimidatie en geweld in de regio

RaadspleinTV – Indrukwekkende reactie Frank Dales op Samenwerken tegen jeugdintimidatie

Motie 20 is unaniem aangenomen.

Benoeming steunfractieleden.

  • Johan Keur (Forza IJmond)
  • Marloes van der Vijver-Zwart (Liberaal Blauw)
  • Timo van Ombergen (Forum voor Democratie)

De vergadering is gesloten.

Bijlagen

Raadsvoorstel Verordening BedrijvenInvesteringsZone IJmuiden Centrum 2024

Raadsvoorstel Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Velsen 2023

Raadsvoorstel Vaststellen beleidsplan jeugd IJmond 2023-2027

Raadsvoorstel Zienswijze Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027

Vaststelling bestemmingsplan Vlietweg 2

Vaststellen schetsontwerp en het participatiedocument Zuidoostrand Driehuis

Amendement 17 van 2023: Betaalbare woningen voor starters in Driehuis

Leidraad grote projecten 2023

Rapportage onderzoek grote projecten Velsen

Motie 18 van 2023 VL – Geen onnodige vertraging!

Motie 19 van 2023 VL – Kleinschalige opvang

Motie 20 van 2023 VVd D66V – Samenwerken tegen jeugdintimidatie en geweld in de regio