Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 25 april 2024

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 25 april 2024

Welkom bij de liveblog van weer een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier. Hieronder vindt u de live uitzending zodat u direct mee kan kijken. Onder de livestream kunt u de agenda van de avond lezen en als u hier klikt leest u de hoogtepunten van de avond live mee via de liveblog.

Agenda

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2024
5 Ingekomen stukken
6 Zienswijze wijziging GR IJmond Werkt
7 Verklaring van geen bedenkingen project Thaliatheater
8 Moties vreemd aan de orde van de dag
9 Sluiting

Liveblog

De vergadering is geopend.

Agendapunt 6: Zienswijze wijziging GR IJmond Werkt

Agendapunt is unaniem besloten

Agendapunt 7: Verklaring van geen bedenkingen project Thaliatheater

Agendapunt 7 is met grote meerderheid aangenomen.

Motie 2 van 2024 Betrek raad actie bij onderwijsachterstandenbeleid

Motie 2 is unaniem door de raad aangenomen.

Motie 3 van 2024 Professionaliseren relatiemanagement

De vergadering is kort geschorst.

De vergadering is heropend.

Motie 3 is unaniem aangenomen.

Voorzitter Dales gaat over op afscheid van wethouder Marianne Steijn.

13 mei aanstaande zal er nog een receptie worden gegeven waar iedereen afscheid kan nemen van Marianne Steijn als wethouder van de gemeente Velsen.

De vergadering is gesloten.

Bijlagen

Raadsvoorstel Zienswijze wijziging GR IJmond Werkt

Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen project Thaliatheater

Motie 2 van 2024 Betrek raad actie bij onderwijsachterstandenbeleid

Motie 3 van 2024 Professionaliseren relatiemanagement