Livelog: Raadsvergadering BURAP gemeente Velsen 2 november 2023

Livelog: Raadsvergadering BURAP gemeente Velsen 2 november 2023

Welkom bij de liveblog van weer een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. Eerder op de avond kon u de reguliere raadsvergadering volgen in dit blog. De gemeenteraad start nu met de tweede vergadering van de avond betreffende de bestuursrapportage. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier. Hieronder vindt u de live uitzending zodat u direct mee kan kijken. Onder de livestream kunt u de agenda van de avond lezen en als u hier klikt leest u de hoogtepunten van de avond live mee via de liveblog.

Agenda

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen van de agenda
3 2e Bestuursrapportage
4 Begroting 2024-2027 gemeente Velsen
– Amendement 18 van 2023 VL – POH Jeugd
– Amendement 19 van 2023 D66V – Kindregelingen naar 120%’EV
– Amendement 20 van 2023 PvdA LB – Kinderwerk begroting 2024
– Amendement 21 van 2023 VL – Lokale economie en vestigingsklimaat
– Motie 21 van 2023 VVD – Mag het een pontje meer zijn
– Motie 23 van 2023 VL – Versterking van de witgoedregeling irtt energiearmoede met een tijdelijke witgoedwissel
5 Sluiting

Liveblog

De vergadering is geopend.

Agendapunt 3: 2e Bestuursrapportage

Agendapunt 3 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 4: Begroting 2024-2027 gemeente Velsen raadsvoorstel

Begroting 2024-2027 – gemeente Velsen

Voorstel is de amendement afzonderlijk te behandelen. Er zijn in totaal 4 amendement ingediend bij dit voorstel.

Amendement 18 van 2023 Uitbreiding inzet Praktijkondersteuners Jeugd bij de huisarts

De vergadering is kort geschorst.

RaadspleinTV – Interview vervangend wethouder Marie Thérèse Meijs

De vergadering is heropend.

De vergadering is kort geschorst.

De vergadering is heropend.

Er wordt gestemd dmv hoofdelijke stemming. Motie 18 is met 19 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen.

Amendement 19 van 2023 D66V – Kindregelingen naar 120%’EV

RaadspleinTV – Amendement 19 van 2023 D66V – Kindregelingen naar 120% EV

Amendement 19 is unaniem aangenomen.

Amendement 20 van 2023 PvdA LB – Kinderwerk begroting 2024

Amendement is unaniem aangenomen.

Amendement 21 van 2023 VL – Lokale economie en vestigingsklimaat

RaadspleinTV – Amendement 21 van 2023 VL Lokale economie en vestigingsklimaat

Amendement 21 is unaniem aangenomen.

Nu over op de stemming op de geamendeerde raadsvoorstel.

De gewijzigde begroting is unaniem aangenomen.

Motie 21 van 2023 VVD – Mag het een pontje meer zijn

RaadspleinTV – Motie 21 van 2023 VVD Mag het een pontje meer zijn

Motie 21 is unaniem aangenomen.

Motie 23 van 2023 VL – Versterking van de witgoedregeling irtt energiearmoede met een tijdelijke witgoedwissel

Motie 23 wordt ingetrokken door de indiener.

Bijlagen

2e Bestuursrapportage

Begroting 2024-2027 gemeente Velsen raadsvoorstel

Begroting 2024-2027 – gemeente Velsen

Amendement 18 van 2023 Uitbreiding inzet Praktijkondersteuners Jeugd bij de huisarts

Amendement 19 van 2023 D66V – Kindregelingen naar 120%’EV

Amendement 20 van 2023 PvdA LB – Kinderwerk begroting 2024

Amendement 21 van 2023 VL – Lokale economie en vestigingsklimaat

Motie 21 van 2023 VVD – Mag het een pontje meer zijn

Motie 23 van 2023 VL – Versterking van de witgoedregeling irtt energiearmoede met een tijdelijke witgoedwissel