Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 2 november 2023

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 2 november 2023

Welkom bij de liveblog van weer een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. Vanavond beginnen we extra vroeg met reguliere raadsvergadering. Na een korte pauze start een nieuwe vergadering betreffende de BURAP(bestuursrapportage). Deze vergadering kunt u volgen in een aparte liveblog. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier. Hieronder vindt u de live uitzending zodat u direct mee kan kijken. Onder de livestream kunt u de agenda van de avond lezen en als u hier klikt leest u de hoogtepunten van de avond live mee via de liveblog.

Agenda

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 september 2023
5 Ingekomen stukken
6 Benoeming vervangende wethouder
7 Verlening ontheffing woonplaatsvereiste mevrouw Meijs
8 Vernieuwing borgstelling voor Zeehaven IJmuiden N.V.
9 Cofinanciering SPUK-regeling Versterking Bibliotheken
10 Verordening rekenkamer, profielschetsen voorzitter en leden van de rekenkamer, uitgangspunten relatie raad-rekenkamer
11 Moties vreemd aan de orde van dag
– Motie 20 van 2023 CU PvdA – Wonen en Zorg in Velsen
– Motie 22 van 2023 D66V – Belangen woningzoekenden bij participatie in beeld
12 Sluiting

Liveblog

De vergadering is geopend.

Start met inspreker UDC invents betreffende festivalorganisatie in Velsen.

Klankbordgroep met update over verbouwing Stadschouwburg Velsen.

Vastellen agenda: Geen wijziging ontvangen.

Agendapunt 6: Raadsvoorstel benoeming vervangend wethouder

Er volgt een stemming waarna er kort wordt geschorst om de stemmen te tellen. Vergadering is kort geschorst.

De vergadering is heropend.

Agendapunt 6 is unaniem aangenomen. Voorzitter Dales gaat over afnemen van de gelofte.

Agendapunt 7: Verlening ontheffing woonplaatsvereiste mevrouw Meijs

Agendapunt 7 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 8: Vernieuwing borgstelling voor Zeehaven IJmuiden N.V.

Agendapunt 8 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 9: Cofinanciering SPUK-regeling Versterking Bibliotheken

Presentatie achtergrondinformatie Bibliotheek Velsen behorende bij inspreker

Agendapunt 9 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 10: Verordening rekenkamer, profielschetsen voorzitter en leden van de rekenkamer, uitgangspunten relatie raad-rekenkamer

Agendapunt 10 is unaniem aangenomen.

We gaan over op de 2 moties vreemd aan de orde van de dag.

Motie 20 van 2023 CU PvdA – Wonen en Zorg in Velsen

Motie 20 is verworpen.

Motie 22 van 2023 D66V – Belangen woningzoekenden bij participatie in beeld

Motie 22 is unaniem aangenomen.

Deze vergadering wordt gesloten en na de pauze wordt de avond voortgezet met de nieuwe raadsvergadering betreffende de BURAP.

Bijlagen

Raadsvoorstel benoeming vervangend wethouder

Verlening ontheffing woonplaatsvereiste mevrouw Meijs

Vernieuwing borgstelling voor Zeehaven IJmuiden N.V.

Cofinanciering SPUK-regeling Versterking Bibliotheken

Presentatie achtergrondinformatie Bibliotheek Velsen behorende bij inspreker

Verordening rekenkamer, profielschetsen voorzitter en leden van de rekenkamer, uitgangspunten relatie raad-rekenkamer

Motie 20 van 2023 CU PvdA – Wonen en Zorg in Velsen

Motie 22 van 2023 D66V – Belangen woningzoekenden bij participatie in beeld