Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 28 juni 2023

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 28 juni 2023

Welkom bij de liveblog van weer een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. U kunt hier live de gehele raadsvergadering volgen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier.

U kunt de raadsvergadering hier live meekijken, of via het kanaal van RTV Seaport op YouTube.

De vergadering is geopend.

De vergadering start met een aantal insprekers.

Agendapunt 6 kan pas besloten worden na het goedkeuren van de jaarstukken. Vandaar het voorstel de jaarstukken te behandelen voor agendapunt 6.

Agendapunt 6: Jaarstukken 2022

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 7: Budgetoverheveling 2022

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 8: Zienswijze ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 9: Jaarrekening 2022 en de begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 10: Jaarrekening 2022, herziene begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2027 Noord-Hollands Archief

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 11: Jaarrekening 2022, herziene begroting 2023, begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Raadsvoorstel unaniem aangenomen.

Agendapunt 12: Jaarrekening 2022, de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid- Kennemerland en IJmond

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 13: Jaarrekening 2022 en begroting 2024 gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 14: Raadsvoorstel Jaarrekening 2022, eerste begrotingswijziging 2023 en ontwerp begroting 2024 van de GR Omgevingsdienst IJmond

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 15: Zienswijze Jaarrekening 2022 en begroting 2024-2027 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 16: Jaarrekening 2022, de begrotingswijziging 2023 en programmabegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 17: Jaarrekening 2022 en Begroting 2024-2027 gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 18: Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Velsen 2023

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 19: Sluiting locatie de Vuurtoren, Koningsplein IJmuiden

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 20: Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Dinjens

Raadsvoorstel is aangenomen met meerderheid van stemmen.

Agendapunt 21: Transitieplan Griffie

Raadsvoorstel is aangenomen met meerderheid van stemmen.

Agendapunt 22: Transitie Rekenkamer

Raadsvoorstel unaniem aangenomen.

Motie 13 van 2023 D66V – Een geval van hogenood

De vergadering wordt kort geschorst.

De gewijzigde motie is aangenomen met 17 stemmen voor.

Motie 14 van 2023 D66V – Onderzoek (v)echtscheidingen

Motie 14 is aangenomen met meerderheid van de stemmen.

Motie 15 van 2023 VL – Zorg voor een veilige schoolomgeving!

Motie 15 is aangenomen met meerderheid van de stemmen.

Agendapunt 25: Benoeming steunfractielid Liberaal Blauw.

De vergadering is beeïndigd.

Bijlagen

Jaarstukken 2022

Budgetoverheveling 2022

Zienswijze ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen

Jaarrekening 2022 en de begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie

Jaarrekening 2022, herziene begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2027 Noord-Hollands Archief

Jaarrekening 2022, herziene begroting 2023, begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Jaarrekening 2022, de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid- Kennemerland en IJmond

Jaarrekening 2022 en begroting 2024 gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer

Raadsvoorstel Jaarrekening 2022, eerste begrotingswijziging 2023 en ontwerp begroting 2024 van de GR Omgevingsdienst IJmond

Zienswijze Jaarrekening 2022 en begroting 2024-2027 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Jaarrekening 2022, de begrotingswijziging 2023 en programmabegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude

Jaarrekening 2022 en Begroting 2024-2027 gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Velsen 2023

Sluiting locatie de Vuurtoren, Koningsplein IJmuiden

Transitieplan Griffie

Transitie Rekenkamer

Motie 13 van 2023 D66V – Een geval van hogenood

Motie 14 van 2023 D66V – Onderzoek (v)echtscheidingen

Motie 15 van 2023 VL – Zorg voor een veilige schoolomgeving!