Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 30 maart 2023

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 30 maart 2023

Welkom bij de liveblog van weer een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. U kunt hier live de gehele raadsvergadering volgen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier.

U kunt de raadsvergadering hier live meekijken, of via het kanaal van RTV Seaport op YouTube.

RaadspleinTV – Raadsvergadering 30 maart 2023
RaadspleinTV – Raadsvergadering 30 maart 2023

De vergadering is geopend.

19 april vanaf 9.00 is er een live kinderraad vanuit de burgerzaal. Dit wordt live uitgezonden bij RTV Seaport.

Er zijn vandaag 2 insprekers: Floor Bal en Cees Sintenie.

Inspreker Floor Bal – Vraag over Regionale Transitieplan

Inspreker Floor Bal – Vraag over Regionale Transitieplan

Inspreker Cees Sintenie – Vraag over het persbericht gemeente Haarlem over
de AZC-locaties

Inspreker Cees Sintenie – Vraag over het persbericht gemeente Haarlem over de AZC locaties

Agendapunt 6: Verlenging beleidskader Regenbooggemeente Velsen

Verzoek vanuit Koppes (VVD) hier een debatstuk van te maken aan de hand van de technische vragen die zijn gesteld.

Technische vragen VVD Velsen over beleidskader Regenbooggemeente Velsen

Raadsakkoord is aangenomen met 2 stemmen tegen.

Agendapunt 7: Reglement van orde

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen

Agendapunt 8: Fractieverantwoording 2022 raadsvoorstel

Forza! is de enige partij die geen fractieverantwoording heeft ingediend. Dit omdat zij geen declaraties heeft ingediend.

Fractieverantwoording Velsen Lokaal

Fractieverantwoording Christen Unie

Fractieverantwoording CDA

Fractieverantwoording FvD

Fractieverantwoording D66V

Fractieverantwoording LGV

Fractieverantwoording Groen Links

Fractieverantwoording VVD

Fractieverantwoording PvdA

Agendapunt 9: Prioritering woningbouwlocaties

Bij dit agendapunt zijn 2 amendementen ingediend.

Amendement 7 van 2023 – Bouwen met gezond verstand

De vergadering wordt kort geschorst.

RaadspleinTV – Interview Cas Schollink en Bas de Ruig over bouwen met gezond verstand

De vergadering is heropend.

RaadspleinTV – Amendement 7 van 2023 – Bouwen met gezond verstand

Amendement 7 is verworpen.

Amendement 8 van 2023 PvdA -Prioriteit voor aanpak energiearmoede

Amendement 8 is aangenomen met 18 stemmen voor en 15 stemmen tegen.

Het geamendeerd raadsvoorstel is aangenomen.

Er zijn 2 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.

Motie 6 van 2023 D66V – Stimuleer solidariteit giften

Motie 6 is aangenomen.

Motie 7 van 2023 – Na schulden een kortere registratie bij Bureau Kredietregistratie

Motie 7 is unaniem aangenomen.

De vergadering is gesloten.

RaadspleinTV – Interview met Onika Pinkus over schulden een kortere registratie bij Bureau Krediet

Bijlagen

Verlenging beleidskader Regenbooggemeente Velsen

Technische vragen VVD Velsen over beleidskader Regenbooggemeente Velsen

Reglement van orde

Fractieverantwoording raadsvoorstel

Fractieverantwoording Velsen Lokaal

Fractieverantwoording Christen Unie

Fractieverantwoording CDA

Fractieverantwoording FvD

Fractieverantwoording D66V

Fractieverantwoording LGV

Fractieverantwoording VVD

Fractieverantwoording PvdA

Prioritering woningbouwlocaties

Amendement 7 van 2023 – Bouwen met gezond verstand

Amendement 8 van 2023 PvdA -Prioriteit voor aanpak energiearmoede

Motie 6 van 2023 D66V – Stimuleer solidariteit giften

Motie 7 van 2023 – Na schulden een kortere registratie bij Bureau Kredietregistratie