Liveblog: Gemeenteraadsvergadering 24 november 2022

Liveblog: Gemeenteraadsvergadering 24 november 2022

Welkom bij weer een nieuwe liveblog van de raadsvergadering van de gemeente Velsen. U kunt hier live de gehele vergadering volgen. Onderaan deze pagina vindt u de bijlagen die horen bij deze vergadering. Deze worden de gehele avond aangevuld.

RaadspleinTV – Raadsvergadering 24 november 2022

De vergadering is geopend.

De vergadering strart met 2 insprekers. Mevr. Lubbers over Woningbouw en haar prioriteitenlijst.Mevrouw L. Kerssens, directeur basisschool De Rozenbeek, over Overlast hangjongeren in Velserbroek.

Inspreker mevr. Lubbers over vertraging bouw. Lees hier de brief aan de raad.

RaadspleinTV – Inspreker mevr Lubbers over Woningbouw en haar prioriteitenlijst

Inspreker mevr. Kerssens over overlast hangjongeren in Velserbroek.

RaadspleinTV – Inspreker mevrouw Kerssens, directeur basisschool De Rozenbeek, over Overlast hangjongeren

Actualiteitenuurtje raadsleden.

Spreker de heer L. Kwant (LGV) over Brief aan de raad Zeevis groothandel Visser. Als antwoord cq vraag op de brief van mevr. Lubbers.

RaadspleinTV – Actualiteit inspreker raadslid De heer Kwant (LGV)

Spreker de heer C. Sintenie over Prestatieafspraken.

RaadspleinTV – Actualiteit inspreker raadslid de heer Sintenie over Prestatieafspraken

Mevr. Wolfs neemt de plek als voorzitter kort over ivm vraag de heer F.C. Dales over Financiƫle bijdrage Rijk opvangschip.

Spreker De heer F.C. Dales, zittend als raadslid, over Financiƫle bijdrage Rijk opvangschip.

De heer F.C. Dales terug als voorzitter.

Agendapunt 6: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2022

Agendapunt 7: Verordening tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019 (5e wijziging)

Agendapunt 8: Belastingverordeningen 2023 raadsvoorstel
Belastingverordeningen 2023 raadsbesluit

Agendapunt 9: Verklaringen van geen bedenkingen voor vijf projecten binnen de gemeente Velsen

Agendapunt 9 is unaniem besloten.

Agendapunt 10: Verhuizing TVIJ naar Polderhuis

Agendapunt 10 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 11: 2e Bestuursrapportage 2022

Agendapunt 11 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 12: Rekenkamerrapport Informatiebeveiliging gemeente Velsen

Bij dit agendapunt is een amendement ingediend: Amendement 23 van 2022 opdrachtwijziging informatiebeveiliging VL GL.

Amendement 23 is unaniem aangenomen.

Geamendeerde raadsvoorstel is aangenomen.

De vergadering is voor 5 minuten geschorst.

RaadspleinTV – Interview Leo Kwant betreffende vragenbrief over woningbouw Zeevis groothandel Visser

De vergadering is heropend.

Agendapunt 13: Toekomstbestendige Stadsschouwburg Velsen
Raadsvoorstel Toekomstbestendige Stadsschouwburg
Motie 29 van 2022 Klankbordgroep Rex Cultuur Dok GL

Van Stadsschouwburg naar REX

Raadsvoorstel Toekomstbestendige Stadsschouwburg is unaniem aangenomen. Felicitaties van voorzitter Dales.

Motie 29 van 2022 Klankbordgroep Rex Cultuur Dok GL is unaniem aangenomen.

We zijn aan het einde van de vergadering beland. De vergadering is gesloten.

RaadspleinTV – Interview Maarten Jan Hoekstra over urgentie klankbordgroep
RaadspleinTV – Interview Jacob Bron creatief directeur van Stadsschouwburg Velsen over aangenomen

Bijlagen

Mevr. Lubbers over Woningbouw brief aan raad

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2022

Verordening tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019 (5e wijziging)

Belastingverordeningen 2023 raadsvoorstel

Belastingverordeningen 2023 raadsbesluit

Verklaringen van geen bedenkingen voor vijf projecten binnen de gemeente Velsen

Verhuizing TVIJ naar Polderhuis

2e Bestuursrapportage 2022

Rekenkamerrapport Informatiebeveiliging gemeente Velsen

Amendement 23 van 2022 opdrachtwijziging informatiebeveiliging VL GL

Toekomstbestendige Stadsschouwburg Velsen

Raadsvoorstel Toekomstbestendige Stadsschouwburg

Motie 29 van 2022 Klankbordgroep Rex Cultuur Dok GL