Liveblog: Gemeenteraadsvergadering gemeente Velsen 30 juni 2022

Liveblog: Gemeenteraadsvergadering gemeente Velsen 30 juni 2022

Welkom bij de voortzetting van de vergadering van 29 juni 2022. Via dit blog kun je de vergadering live volgen.

Bij deze vergadering horen een aantal bijlagen. Deze vindt u hier.

Bekijk hier de volledige uitzending van vandaag terug.

RaadspleinTV – Raadsvergadering 30 juni 2022

De vergadering is geopend.

Eerste onderwerp van de avond is het recycletarief.

Amendement 11 van 2022-VVD-Invoeren Recycletarief

Amendement wordt breed gesteund door de raad en is van mening dat er een evaluatiemoment nodig is om het recycletarief in te voeren. Het is van belang te bekijken waar er eventueel sturing nodig is.

RaadspleinTV – Amendement 11 van 2022 VVD Invoeren Recycletarief

Amendement 11 is unaniem door de raad aangenomen.

Amendement 13 van 2022 – FIJ- gescheiden inleveren van luierafval

Wethouder Dinjens geeft aan dat er geen mogelijkheid is tot het scheiden van luiers aan de achterkant. Het apart ophalen zal niet resulteren in het apart verwerken. Dit komt alsnog terecht bij restafval en zal hierdoor meer kosten brengen dan opleveren.

Amendement 13 is unaniem door de raad aangenomen.

Geamendeerd Raadsvoorstel invoeren recycle-tarief 2022

Geamendeerd Raadsvoorstel invoeren recycle tarief 2022

Geamendeerd raadsvoorstel unaniem aangenomen.

Motie 12 van 2022-GL-Ja ja sticker

Sitompul (GL) trekt de motie terug.

Motie 13 van 2022-PvdA-kleinbehuisden en het recycletarief

Vergadering wordt kort geschorst voor overleg.

Vergadering is heropend.

PvdA trekt motie 13 van 2022 in na toezegging wethouder.

Motie 14 van 2022-VVD-Glasheldere-communicatie-Recycle-tarief

RaadspleinTV – Motie 14 van 2022 VVD Glasheldere communicatie Recycle-tarief

Motie 14 is unaniem aangenomen door de raad.

De vergadering van 29 juni 2022 is gesloten. Na een kleine pauze start de vergadering van 30 juni 2022.

RaadspleinTV – Interview Bas Koppes en Marijke Gemser over het recycletarief

De vergadering van 30 juni 2022 is geopend.

Agendapunt 3: 1e Bestuursrapportage 2022

Dit is een bespreekstuk. Er is 1 amendement ingediend.

Amendement 12 van 2022 – LGV – Jeugdhaven

Amendement krijgt brede steun vanuit de raad. Stimuleren van initiatieven vanuit de jeugd wordt toegejuicht door de hele raad.

Amendement 12 is unaniem door de raad aangenomen.

Raadsvoorstel 1e burap 2022

Agendapunt 4: Perspectiefnota 2022.

Behandelvoorstel perspectiefnota

Alle partijen van de raad krijgen spreektijd over de perspectiefnota.

RaadspleinTV – Inspreektijd partijen over perspectiefnota

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2022

Raadsvoorstel perspectiefnota is unaniem door de raad aangenomen.

Motie 17 van 2022 -PvdA – voorkomen van schulden

Motie 17 is unaniem door de raad aangenomen.

Totaal overzicht raadsvragen burap en perspectiefnota 30 juni raad

Agendapunt 5: Aanwijzen vertegenwoordiger GR Recreatieschap Spaarnwoude

Raadsbesluit vertegenwoordiging Velsen in GR Recreatieschap Spaarnwoude

Raadsvoorstel vertegenwoordiging Velsen in GR Recreatieschap Spaarnwoude

Raadsvoorstel is unaniem door de raad aangenomen.

De vergadering is gesloten.

RaadspleinTV – Interview met Leo Kwant

Dit was de laatste vergadering van dit politieke seizoen. Wij zijn graag vanaf september weer bij u terug met wederom live reportages via beeld en de liveblog.

Bijlagen.

Amendement 11 van 2022-VVD-Invoeren Recycletarief

Amendement 13 van 2022 – FIJ- gescheiden inleveren van luierafval

Raadsvoorstel invoeren recycle-tarief 2022

Motie 12 van 2022-GL-Ja ja sticker

Motie 13 van 2022-PvdA-kleinbehuisden en het recycletarief

Motie 14 van 2022-VVD-Glasheldere-communicatie-Recycle-tarief

Amendement 12 van 2022 – LGV – Jeugdhaven

Raadsvoorstel 1e burap 2022

Behandelvoorstel perspectiefnota

Totaal overzicht raadsvragen burap en perspectiefnota 30 juni raad

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2022

Motie 17 van 2022 -PvdA – voorkomen van schulden

Raadsbesluit vertegenwoordiging Velsen in GR Recreatieschap Spaarnwoude

Raadsvoorstel vertegenwoordiging Velsen in GR Recreatieschap Spaarnwoude