Video: sessies over cultuur & welzijn

Video: sessies over cultuur & welzijn
Drie directeuren cultuur & welzijn

Op een ongebruikelijke dinsdagavond waren er afgelopen week twee sessies in de raadzaal. Op 6 november ging het eerst over de stand van zaken bij de drie sociaal-culturele instellingen stadsschouwburg, Kunstform (door de bibliotheek overgenomen Kunstencentrum) en Stichting Welzijn Velsen. In het verlengde daarvan ging het in de tweede sessie over het investeringsfonds voor het maatschappelijk vastgoed.

Raadsplein TV was er live bij, zie hieronder de integrale uitzending. En zie elders op deze website ook ons artikel Raad is kritisch over Kunstform en een samenvatting aan de hand van vier interviews.