Sessies cultuur & welzijn in vier interviews

Sessies cultuur & welzijn in vier interviews
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

Dinsdagavond 6 november stonden er twee sessies op de raadsagenda. De eerste ging over de stand van zaken bij de drie sociaal-culturele instellingen stadsschouwburg, Kunstform (door de bibliotheek overgenomen Kunstencentrum) en Stichting Welzijn Velsen. In het verlengde daarvan ging de tweede sessie over een investeringsfonds voor het maatschappelijk vastgoed.

Raadsplein TV was er bij met een voor- en nabeschouwing en nam interviews af. De onderstaande vier vatten de inhoud en uitkomsten van de sessies en het verloop van de avond samen. Zie daarnaast ook ons artikelĀ Raad is kritisch over Kunstform.