Raad is kritisch over Kunstform

Raad is kritisch over Kunstform
© RTV Seaport / Dennis Gouda

In de twee afzonderlijke raadsessies ging het dinsdagavond over cultuur en welzijn. De eerste gaf de stand van zaken bij de drie belangrijkste instellingen op dit gebied, de tweede ging over het vastgoed dat deze drie gebruiken.

Nadat voorzitter Simon Heeremans van muziekvereniging Soli als inspreker geld had gevraagd om de muzieklessen voor zijn leden voortaan zelf te kunnen organiseren, stelden de raadsleden in de eerste sessie vooral kritische vragen over de subsidie aan Kunstform, de opvolger van het Kunstencentrum. Directeur Tjeerd de Kort van Bibliotheek Velsen, dat het failliete centrum heeft overgenomen, gaf aan dat hij de individuele muzieklessen aan marktpartijen wil overlaten. De subsidie is hiervoor volgens hem niet hiervoor, maar  voor cultuureducatie op scholen bestemd. De lucratieve dansafdeling blijft wel bij Kunstform.

Directeur Manon Koers van de Stadsschouwburg Velsen vertelde over positieve ontwikkelingen van haar organisatie na een zware periode. De schouwburg moet in de toekomst ook een podium zijn voor (jong) talent, waaronder bandjes.

Directeur Nora Arzarkan van Stichting Welzijn Velsen wil bewoners meer ruimte bieden voor eigen initiatieven, die ondersteund worden door de stichting. Wel lijkt het gebruik van buurtcentra een punt van zorg. Het aantal (jonge) vrijwilligers neemt af en het aantal bezoekende bewoners ook.

De tweede sessie ging over maatschappelijke gebouwen, zoals de buurtcentra, schouwburg en bibliotheek. Deze gebouwen zijn inmiddels te groot of te oud en de gemeente wil in overleg met inwoners nagaan waar behoefte aan is. Kunnen de gebouwen multifunctioneel worden gemaakt en welke aanpassingen zijn dan nodig? Voor deze inventarisatie en de planvorming vraagt het college 300.000 euro. Afgaande op de sessie zullen de raadsleden, met vooral wat kanttekeningen van het CDA, hoogstwaarschijnlijk hiermee instemmen.

Zie ook twee sessies samengevat in vier TV-interviews.