Actieplan Velsen-Noord op de agenda

Actieplan Velsen-Noord op de agenda

De Gemeente Velsen investeert de komende jaren op verschillende manieren in Velsen-Noord. Eén daarvan is via het Actieplan Velsen-Noord. De gemeente ging in gesprek met woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen, andere maatschappelijke partijen en bewoners om op te halen wat er allemaal moet gebeuren in het dorp.

Belangrijke thema’s in het plan zijn onder andere wonen, zorg, veiligheid en herinrichting van wegen. Het doel van het actieplan: verbeteren van de leefbaarheid op korte en op lange termijn. Er ligt een concept van het actieplan klaar en inwoners kunnen tot 1 maart reageren.

Samen Gezellig
Naast het grotere actieplan, is er ook een tweede initiatief onder de naam ‘Samen Gezellig Velsen-Noord’. Hier gaat het om het verdelen van geld wat van het Rijk komt, als tegemoetkoming voor de opvang van duizend mensen op het asielschip Silja Europa. Inwoners mochten hun ideeën insturen, en stemmen op de beste. Daar zijn 14 initiatieven uit gekomen

Reageren
Inwoners worden gevraagd voor 1 maart reactie te geven. Wij spraken met enkele betrokken inwoners over hun vertrouwen in het plan. Over het algemeen is men blij dat er geïnvesteerd wordt in het dorp, maar er is nog te bezien of er echt geluisterd wordt naar de inwoners.

Het onderwerp werd op donderdag 15 februari besproken tijdens een gemeenteraad sessie. Bekijk hier een bespreking van het onderwerp tijdens RaadspleinTV.