Beloning voor 14 ideeën voor project ‘Samen gezellig in Velsen-Noord’

Beloning voor 14 ideeën voor project ‘Samen gezellig in Velsen-Noord’
©aangeleverd

Netty Struijs

Afgelopen woensdag 27 september maakte wethouder Sander Smeets 14 ideeën bekend die worden beloond in het kader van het project ‘Samen gezellig in Velsen-Noord’. De gemeente Velsen heeft van het rijk vijf ton ontvangen voor de aanwezigheid van het asielschip de Silja Europa en besloot om dit bedrag te verdelen voor de plannen die door inwoners van de wijk zijn bedacht.

Tussen 6 juni en 6 juli konden inwoners hun ideeën indienen. In deze periode werden er ruim 180 plannen ingeleverd in 5 stembussen in het dorp en via de website. In de zomer werd beoordeeld of de plannen binnen de kaders konden worden uitgevoerd. Dit leidde tot 37 ideeën die in aanmerking komen waarvan 14 beloond worden en die in 2023 en 2024 kunnen worden uitgevoerd.

Overzicht winnende ideeën
– Generatietuin/Tiny Forest
– Honden speeltuin
– (Multiculturele) Kerstmarkt met eten en muziek
– Ontwerp Vlag Velsen Noord
– Elektronisch Informatiebord
– Kunstwerk Velsen-Noord
– Opknappen Stratingplantsoen
– Bijdrage aan geef en neem kastjes
– Bijdrage nieuwe kantine FCC Wijkeroog
– Natuurspeeltuin
– Bijdrage speelgoedbank
– Bijdrage Vrienden bus aan Stichting Vrienden van Velsen-Noord
– Bijdrage voor verduurzamen kantine sportpark Rooswijk (FC Velsenoord)
– Parkeren Ventweg

Hiermee is het totaalbedrag voor de 13 ideeën die bekostigd wordt vanuit Samen gezellig in Velsen-Noord € 498.000.

Parkeren Ventweg
Eén van de ideeën ging om het parkeren van de Ventweg aan te pakken kreeg veel stemmen maar is voor dit project te kostbaar en vraagt verdere uitwerking. Dit idee wordt wel opgepakt, maar bekostigd uit een ander budget.