Advies Santpoort-Zuid over AZC

Advies Santpoort-Zuid over AZC
© RTV Seaport / Sjoerd Dekker

Een AZC voor 200 asielzoekers in Santpoort-Zuid – hoe zou dat het beste kunnen? Dat wil Velsen weten van omwonenden en andere betrokkenen. Hun zorgen, vragen en suggesties worden op allerlei manieren opgehaald. Ze mogen hun mening geven, ze beslissen niet mee.

In opdracht van de gemeenteraad onderzoekt Velsen of er op het terrein van Handgraaf of sportpark De Elta in Santpoort-Zuid een langdurige opvang van 200 asielzoekers kan komen. En welke succesfactoren, ideeën en zorgen bewoners daarbij zien. Daar doet Velsen zijn best voor, omdat ze snapt dat zo’n opvang veel betekent voor de inwoners.

Meepraten op allerlei manieren

Hoe heeft de gemeente tot nu toe informatie opgehaald:

  1. Een klankbordgroep instellen (juni en oktober 2023). Daar kwamen 99 mensen voor.
  2. Twee inwonersavonden voor direct omwonenden (december). Omdat deze groep wat mager vertegenwoordigd was, heeft de gemeente hen nog een extra keer benaderd. Toen kwamen er nog 30 mensen bij in de klankbordgroep.
  3. Nieuwsbrieven sturen; sinds oktober al zes. De nieuwsbrieven gaan naar ruim 330 mensen.
  4. Vier startbijeenkomsten (januari 2024) met de klankbordgroep. In totaal kwamen daar 81 mensen naar toe. Zij krijgen ook de verslagen van die bijeenkomsten.
  5. Een digitale informatiebijeenkomst (7 februari 2024), gemeente samen met het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers). Daar keken 585 mensen naar, en zij konden via een chat ook vragen stellen. Wie niet met een computer uit de voeten kon, kreeg daar in een aparte bijeenkomst hulp bij. De antwoorden op de chat volgen nog.

Alle informatie staat op www.samenspelvelsen.nl.

Vijf belangrijke thema’s

De klankbordgroep heeft inmiddels vijf thema’s benoemd waar het wat hen betreft over moet gaan: Veiligheid (sociaal & fysiek), leefbaarheid & schaalgrootte, doelgroepen & culturen, dagbesteding & integratie, en ruimtelijke inpassing & natuur.

Nog méér overleg en activiteiten

In februari gaat er een vragenlijst naar alle huisadressen in Santpoort-Zuid om actief vragen en suggesties op te halen bij de inwoners. Er is speciale aandacht voor jongeren en ouderen. De vragenlijsten zijn op papier en digitaal.

De klankbordgroep gaat ook op bezoek naar een of meer vergelijkbare azc’s om te zien en te horen hoe het er daar aan toe gaat. Daarna zijn er ‘verdiepende’ bijeenkomsten met de gemeente. Daaruit moet het advies aan de gemeenteraad komen en een verslag van het participatieproces. Daarin komen alle verschillende voorstellen te staan, de belangen die meespelen en de kanttekeningen die er zijn. Advies en verslag worden eind mei verwacht.

Emotie en respect

De gemeente ziet heel goed dat er veel emoties leven bij de inwoners. Er komen veel brieven en mailtjes binnen met vragen en zorgen. Duidelijk is ook dat niet iedereen dezelfde mening heeft. Velsen streeft ernaar om de bijeenkomsten in goede sfeer te laten verlopen, met begrip of minstens respect voor elkaars mening. Dat valt niet altijd mee. Maar Velsen wil graag ‘open en transparant communiceren, werken aan vertrouwen en laten zien dat we dit samen doen.’