Raad positief over bestemmingsplan Hofgeesterweg 63

Raad positief over bestemmingsplan Hofgeesterweg 63

Sabrina Koster

Op de Hofgeesterweg 63 in Velserbroek, waar vroeger een manege lag, gaat er gebouwd worden. Het bestemmingsplan heeft in augustus en september ter inzage gelegen en de gemeenteraad sprak donderdag 14 december over het wijzigen van het bestemmingsplan om deze bouw mogelijk te maken. Belangrijke kwesties bij dit onderwerp is schaduwoverlast, inbreuk op de privacy voor omwonenden en geluidsoverlast van de nabijgelegen weg.

Veel raadsleden zijn enthousiast over het bouwplan. Men spreekt van duurzame woningen, volledig gasvrij, met een klimaatbestendige waterhuishouding en groene wijken. Het gaat om 54 woningen, waar een mengeling in zit van betaalbare koopwoningen en middeldure huur. Van woningen voor starters tot senioren, en van appartement tot vrijstaande woningen; deze nieuwbouw moet een plek zijn voor jong en oud.

Opvallend aan dit plan is dat er geen sociale huur wordt ingedeeld in dit plan. Dat is omdat de gemeente heeft besloten om in Velserbroek de Broeklanden en de Hofgeesterweg 63 als uitzondering te zien en er op de Platbodem in Velserbroek 72 sociale huurwoningen moeten komen ter compensatie.

Omwonenden
Omwonenden van de Kamp en de Hugaardskamp maken zich echter zorgen om de bouwplannen. Ze vrezen dat de grote bouwhoogte schaduw zal geven, privacy zal wegnemen en niet fraai zal zijn om naar te kijken. Gezien de afstand tot de woningen, ziet het college dit niet als een gegrond probleem. De gemeenteraad moet daar de bijbehorende stukken nog voor ontvangen en zal de komende week overwegen of de bezwaren gegrond zijn.

Geluid
Een ander veelbesproken onderwerp was geluidsoverlast van de 50-weg en het tankstation waar de nieuwbouwwijk naast zal komen te liggen. Daar worden in het plan uitgebreide maatregelen voor getroffen om het overlast te verminderen. Denk aan een geluidsscherm, dove gevels en balkon afschermingen.

Arjen Uytendaal (D66 Velsen) opperde echter dat deze maatregels kostbaar zijn om uit te voeren. Het zal de prijzen van de woningen doen stijgen. Hij vraagt zich af of de problemen niet bij de bron aangepakt zouden kunnen worden door de snelheid van de weg te verlagen, of bij het tankstation maatregels te treffen voor de enkele vrachtwagens die daar ‘s avonds komen. Het plan is echter al te ver ontwikkeld om iets met Uytendaals voorstellen te doen.

De raad krijgt nog een aantal stukken toegestuurd over de zorgen van de omwonenden en zal zich daar over buigen. Op 21 december zal er over het onderwerp besloten worden tijdens de raadsvergadering.

RaadspleinTV blikt terug op dit onderwerp met raadsleden Arjen Uytendaal (D66) en Sanne Montijn (PvdA Velsen).