Bouwplannen Platbodem Velserbroek

Bouwplannen Platbodem Velserbroek
© RTV Seaport / Lotje Eikelboom

Velsen gaat bouwen in Velserbroek. Het bijzondere daaraan is, dat het voor 100% om sociale huurwoningen gaat, 72 in totaal. Het ontwerp bestemmingsplan komt nu 6 weken ter inzage, vanaf 29 december a.s.

Drie even hoge bouwblokken

Er komen 3 bouwblokken, die alle drie 13 meter hoog zijn. Er komen ook 75 parkeervakken; dat is meer dan strikt noodzakelijk. De omgeving van de woningen krijgt de bestemming ‘groen’, op uitdrukkelijk verzoek van omwonenden.

Samenspraak

Al eerder werd omwonenden gevraagd naar hun wensen. Toen was nog het plan om de drie bouwblokken van hoog naar laag te maken, trapsgewijs. Omdat omwonenden zich zorgen maakten over ‘bezonning’, is het bouwplan aangepast. En worden er 75 parkeervakken aangelegd.

Groen: informatiebijeenkomst

Het college wil belanghebbenden ook laten meepraten over de invulling van het groen om de woningen heen. In de periode dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, komt daar een informatiebijeenkomst over.

Sneller bouwen dan anders

Normaal gesproken moet de gemeente drie maal omwonenden laten meepraten: bij het startdocument, het voorontwerp bestemmingsplan en het ontwerp bestemmingsplan. Nu slaat de gemeente de inspraak over het voorontwerp over. Dat scheelt 6 weken. Tel je de tijd voor publicatie, besluitvorming en verslaglegging daar bij, dan win je 4 maanden. Zo kan er sneller gebouwd worden, terwijl omwonenden wel kunnen meepraten.

In april of mei 2024 komt het uiteindelijke bestemmingsplan – eventueel aangevuld met zienswijzen – in de raad voor besluitvorming.