Schoolverzuim Velsen 2023

Schoolverzuim Velsen 2023
Foto: Pixabay

Elk jaar maken de leerplichtambtenaren van de gemeente een jaarverslag over het schoolverzuim van leerplichtige jongeren in Velsen. Afgelopen schooljaar was het verzuim iets lager, maar de redenen waren ernstiger.

In het schooljaar 2022-2023 waren er 9.222 leerplichtige jongeren in Velsen; dat zijn er 195 minder dan vorig jaar. Er waren 190 verzuimmeldingen; dat waren er 11 minder dan vorig jaar. Goed nieuws, zou je zeggen. Maar, stelt het jaarverslag, er waren meer kinderen die langdurig verzuimden omdat ze worstelen met angststoornissen en andere sociale stoornissen. En door de wachtlijst in de hulpverlening lukt het niet altijd om op tijd passende hulp in te schakelen. Samen met partners in de hulpverlening zoekt de gemeente naar een zo goed mogelijke aanpak.

Manier van werken

De leerplichtambtenaar krijgt een melding van de school als een leerling verzuimt. Dan zoekt de ambtenaar uit wat de achtergrond is van het verzuim. Is er iets bijzonders aan de hand? Wie kan daar bij helpen? De ouders, natuurlijk, en de hulpverlening. Samen met hen en met de jongere zoeken ze naar een goede aanpak, die werkt voor dat specifieke kind. Daarbij wordt vooral preventief gewerkt – hoe voorkomen we dat het nog eens gebeurt – in plaats van met straffen. Maar als het echt niet anders kan, volgt aanmelding bij HALT of een proces-verbaal. HALT is een lichte sanctie, en een proces verbaal betekent dat de Raad voor de Kinderbescherming om de hoek komt kijken.

Het hele rapport vindt u op de link hierna: https://www.rtvseaport.nl/wp-content/uploads/2023/09/09-Jaarverslag-leerplicht-2022-2023.pdf.