Aandacht voor speciale groepen en wijken bij afspraken woningcorporaties

Aandacht voor speciale groepen en wijken bij afspraken woningcorporaties

Sabrina Koster

Elk jaar maakt de gemeente afspraken met woningbouwcorporaties. Op donderdagavond 21 september kwam het onderwerp opnieuw op de agenda. De gemeenteraad boog zich over een document met huidige afspraken met de woningbouwcorporaties en keek naar welke afspraak daar in de komende tijd nog bij moeten komen.

De gemeente maakt elk jaar nieuwe prestatieafspraken voor de sociale woningbouw met woningbouwcorporaties. In dat document staan gemaakte afspraken over belangrijke thema’s in de woningbouw en hoe de corporaties daar invulling aan gaan geven. Met de afspraken van dit jaar voor zich, discussieert de raad over welke afspraken er voor de komende jaren gemaakt moeten worden.

In de uitzending van RaadspleinTV wordt er teruggeblikt op de sessie met Patrick de Wildt (Velsen Lokaal) en Onika Pinkus (PvdA).

Verduurzaming
Onika Pinkus miste in dit stuk vooral de afspraken over verduurzamen van panden. Patrick de Wildt zou graag terug willen zien dat er meer aandacht komt voor de tussengroep van woningzoekenden die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, maar te weinig verdient voor de vrij markt. Voor die groep is er momenteel te weinig aanbod.

Aandacht voor speciale groepen en leefbare wijken
Verder werd tijdens de avond een aantal belangrijke groepen waar er momenteel te weinig capaciteit voor is om doelstellingen te halen. Denk aan mensen met voorrang tot een woning, statushouders, maar ook woonruimte voor Velsenaren. De Wildt maakt zich zorgen over hoe de gemeente dat allemaal gaat realiseren.

Tenslotte werd er tijdens de sessie een oproep gedaan over bepaalde wijken waar leefbaarheid ook extra aandacht zou moeten krijgen. Pinkus legt uit: Zo kennen bijvoorbeeld IJmuiden en Velsen-Noord al veel kwetsbare wijken, die moeten niet meer belast worden met nog meer kwetsbare groepen.