Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 26 april 2023

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 26 april 2023

Welkom bij de liveblog van weer een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. U kunt hier live de gehele raadsvergadering volgen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier.

U kunt de raadsvergadering hier live meekijken, of via het kanaal van RTV Seaport op YouTube.

De vergadering is geopend.

Inspreker Raadslid Dhr. Kwant: Bereikbaarheid kust.

Agendapunt 6: Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 7: Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 9: Onderzoek naar gemeentelijke zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen

Agendapunt 10: Benoeming lid RKC

Raadsvoorstel is aangenomen

Agendapunt 8: Evaluatie NewFuture

Is verplaatst naar laatste agendapunt

perMens Verslag New Future Velsen 2022

RaadspleinTV – Eerste termijn debat Evaluatie NewFuture

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Motie 11 van 2023 D66V – Uitbreiding opdracht NewFuture

Motie is unaniem aangenomen.

Motie 8 van 2023 D66V – Versnelling wijkgericht werken

RaadspleinTV – Motie 8 van 2023 D66V – Versnelling wijkgericht werken

Motie 8 is met 4 stemmen tegen aangenomen.

Ordervoorstel dit onderwerp uit de agenda van 17 mei te halen tijdens de sessies.

Voorstel is unaniem aangenomen.

RaadspleinTV – Interview Marijke Gemser PvdA Velsen – Versnelling wijkgericht werken
RaadspleinTV – Interview schorsing bij motie over eventueel afschaffen hondenbelasting

Motie 9 van 2023 VVD – Hondenbelasting afschaffen of flink verlagen

Na een korte schorsing is de motie gewijzigd.

De gewijzigde motie nummer 9 is unaniem aangenomen.

Motie 10 van 2023 VVD – Laat inwoners stemmen op architectuur in eigen wijk

Motie nummer 10 is unaniem aangenomen.

Hierbij is de vergadering gesloten.

Bijlagen

Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026

Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026

Evaluatie NewFuture

Motie 11 van 2023 D66V – Uitbreiding opdracht NewFuture

Initiatief raadsvoorstel Onderzoek naar gemeentelijke zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Benoeming lid RKC

perMens Verslag New Future Velsen 2022 – definitief

Motie 8 van 2023 D66V – Versnelling wijkgericht werken

Motie 10 van 2023 VVD – Laat inwoners stemmen op architectuur in eigen wijk