Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 22-12-2002

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 22-12-2002

Welkom bij de liveblog van de laatste raadsvergadering van het jaar 2022. U kunt hier live de gehele raadsvergadering volgen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier.

Kijk hier de raadsvergadering live mee.

De vergadering is geopend.

Vragenuurtje: Voorzitter Dales geeft toelichting over het hijsen van de Oekraïense vlag, zoals een tijd terug ingediend door Forza! Het voorstel is de vlag te verplaatsen naar een andere locatie, daar waar enkele Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden, vlakbij het gemeentehuis.

Agendapunt 6: Bekrachtigen geheimhouding compensatie opvangschip.

Hamerstuk: besloten.

Agendapunt 7: Verzoek instemming met naamswijziging Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond.

Hamerstuk: besloten

Agendapunt 8: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen 2023.

Hamerstuk: besloten.

Agendapunt 9: Komgrenswijziging aan noordzijde van Velserbroek.

RaadspleinTV – Komgrenswijziging aan noordzijde van Velserbroek

Agendapunt 9 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 10: Afvalstoffenverordening gemeente Velsen 2022.

Stemverklaring Mike Rijkers D66 Afvalstoffenverordening gemeente Velsen 2022

Agendapunt 10 unaniem aangenomen.

Agendapunt 11: Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2022.

Hamerstuk: besloten.

Agendapunt 12: Herziene begroting 2022 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Unaniem aangenomen.

Agendapunt 13: Multifunctionele accommodatie Velserbroek (MFA Velserbroek).

Bij dit agendapunt zijn 2 amendementen ingediend.

Amendement 24 van 2022 VVD – Besparen op het één betekent niet meer uitgeven aan het ander

Amendement 24 is unaniem aangenomen door de raad.

Amendement 25 van 2022 D66V – Multifunctionele accommodatie Velserbroek

Amendement 25 van 2022 D66V – Multifunctionele accommodatie Velserbroek

Amendement 25 is unaniem aangenomen.

Geamendeerd raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

We gaan nu verder met de ingediende moties. Vanavond zijn er 3 moties vreemd aan de orde van de dag.

Motie 30 van 2022 D66V – ‘Grond De Spil’ D66V 2022

De vergadering wordt kort geschorst.

Interview Padmos over multifunctioneel centrum Velserbroek
Interview “Laat de grond van de Spil niet braak liggen” met Mike Rijkers D66V en Cas Schollink

De vergadering is heropend.

Motie 30 wordt op een aantal punten aangepast. Gewijzigde motie 30 van 2022.

De gewijzigde motie 30 is aangenomen door de raad.

Motie 31 van 2022 D66V – Algoritmeregister Velsen

D66 verzoekt kort te schorsen om te overleggen over deze motie. De vergadering is kort geschorst.

De vergadering is heropend. D66 trekt de motie in.

Motie 32 van 2022 PvdA – Keer het tij tegen wapenbezit onder jongeren!

Motie 32 van 2022 PvdA – Keer het tij tegen wapenbezit onder jongeren!

Motie 32 is unaniem aangenomen.

Dit was de laatste raadsvergadering van het jaar 2022. Voorzitter Dales kijkt terug op het afgelopen jaar.

De vergadering is gesloten.

Interview Theresa D66 over motie algoritmeregister Velsen
Interview Karateke over motie Keer het tij tegen wapenbezit onder jongeren!

Bijlagen

Bekrachtigen geheimhouding compensatie opvangschip

Verzoek instemming met naamswijziging Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen 2023

Komgrenswijziging aan noordzijde van Velserbroek

Afvalstoffenverordening gemeente Velsen 2022

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2022

Herziene begroting 2022 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Multifunctionele accommodatie Velserbroek (MFA Velserbroek)

Amendement 24 van 2022 VVD – Besparen op het één betekent niet meer uitgeven aan het ander

Amendement 25 van 2022 D66V – Multifunctionele accommodatie Velserbroek

Motie 30 van 2022 D66V – ‘Grond De Spil’ D66V 2022

Motie 31 van 2022 D66V – Algoritmeregister Velsen

Gewijzigde motie 30 van 2022

Motie 32 van 2022 PvdA – Keer het tij tegen wapenbezit onder jongeren!