Geen treurnis voor wethouder Steijn

Geen treurnis voor wethouder Steijn
Foto RTV Seaport

Wethouder Marianne Steijn heeft het interpellatiedebat over IJmond Werkt! overleeft. De raad nam genoegen met haar excuses. Een meerderheid verwierp bovendien de motie van treurnis, die was ingediend door de oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie, Forza! en fractie Peter Stam.

Steijn was in de problemen geraakt omdat ze raad niet tijdig en onvolledig had ingelicht over een onverwachte stijging van de kosten voor de gemeente van de re-integratietrajecten bij IJmond Werkt!

Mede vanwege diverse schorsingen duurde het interpellatiedebat, aangevraagd door Annekee Eggermont van het CDA, meer dan twee uur. Het liep dus goed af voor de wethouder, al komt er nog wel een sessie omdat zij nog niet alle vragen uit het interpellatieverzoek afdoende had beantwoord.

Daarnaast zorgde een motie van Tilly Mastenbroek (VVD) waarin zij voorstelde om de IJmondcommissie voorlopig in de ijskast te zetten, voor felle reacties van met name de oppositie. Het CDA dreigde zelfs het raadsbrede akkoord, dat juist de scheidslijn oppositie-coalitie moest doen vervagen, op te zeggen als deze motie zou worden aangenomen. Geschrokken van de felle reacties, trok de VVD de motie vervolgens weer in.

Zie raadsplein.tv voor de integrale uitzending, die ook een aantal keren op onze zender zal worden herhaald.