Interviews en fragmenten raad 28-11

Interviews en fragmenten raad 28-11
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

Het werd weer een lange vergadering met veel (e)moties, afgelopen donderdag 28 november in de raadzaal van Velsen. Raadsplein TV was erbij en maakte een rechtstreekse uitzending van meer dan vier uur, die integraal is terug te zien op onze zender en websites. Wie een samenvatting wil, kan de hieronder genoemde interviews en fragmenten terugkijken.

De voorbeschouwing was met zelfstandig raadslid Peter Stam en VVD-raadslid Tilly Mastenbroek, onder andere over de diverse ingediende moties, het sluipverkeer in Velsen-Noord en de proef met een blauwe zone in de Kennemerlaan. In de eerste schorsing gaf Peter Stam een reactie op het antwoord van de wethouder Diepstraten op zijn vraag het sluipverkeer.

D66 diende alsnog een motie in om de proef met de blauwe zone te schorsen. In een interview met Bas de Ruig van deze partij lichtte hij toe waarom. Zijn motie werd uiteindelijk door de andere partijen verworpen.

Daarna moest wethouder Steijn kritische vragen beantwoorden over de onverwachte meerkosten van de re-integratie via IJmond Werkt! omdat de verdeelsleutel van deze kosten over de drie IJmondgemeentes voor Velsen nadeliger uitpakt dan vooraf gedacht.

In de tweede schorsing was er een interview met Sander Scholz over het aangekondigde massaontslag bij Tata Steel, waarover later door de raad unaniem een motie werd aangenomen, en zijn motie om een Nederlandse vlag in de raadzaal op te hangen. Die motie werd door de andere fracties niet gesteund. Ook sprak hij kort over de door Velsen Lokaal en Groen Links ingediende motie om meer zicht te krijgen op de situatie van kinderen die illegaal verblijven op recreatieparken. Deze motie werd na toezegging van wethouder Dinjes  weer ingetrokken. Hij krijgt overigens via een wijziging op de begroting 2019 extra budget om illegale bewoning en bebouwing op te sporen en aan te pakken. Een amendement om dit extra budget niet toe te kennen, haalde de stemming niet. Er komt waarschijnlijk wel een sessie over dit onderwerp (zie ook de hieronder laatstgenoemde interviews).

In de tussentijd werd Marijke Gemser geïnstalleerd als steunfractielid van de PvdA. Vervolgens kwam er nog een reeks moties aan de orde, die bij de behandeling van de begroting 2020 waren blijven liggen.

Na afloop van de lange vergadering werd er teruggeblikt met Leo Kwant (LGV) en Ben Hendriks (PvdA), onder andere over het afschaffen van de korting van de OZB voor bedrijven, en met Leen de Winter (CU) en Robert te Beest (CDA) over ditzelfde onderwerp en de vermeende urgentie om te handhaven op illegale bewoning.