Raad over Velsertraverse en Cultuurvisie

Raad over Velsertraverse en Cultuurvisie
Velsertraverse (foto Fietsersbond regio Haarlem)

De besluitvorming over de Cultuurvisie 2020-24 was de verwachte hoofdact van de raadsvergadering. Daar kwam donderdagavond onverwachts een tweede opmerkelijke act bij: wethouder Bram Diepstraten beloofde de raadsleden en de inwoners van Velsen-Noord dat bij de herinrichting van de Velsertraverse de gelijkvloerse oversteek voor fietsers en voetgangers niet zal verdwijnen.

De act over de Velsertraverse was er een in drie bedrijven. Het eerste bedrijf was de inspraak van het wijkplatform met de uitkomsten van een enquête: driekwart van de inwoners wil dat de oversteek blijft. Het tweede bedrijf was de knieval van wethouder Bram. Hij gaf toe dat het samenspel met de inwoners niet goed was verlopen, deed vervolgens zijn toezegging en oogstte daarmee de nodige lof. Het derde bedrijf was een motie over dit onderwerp, die nu eigenlijk overbodig was geworden maar toch door D66, ChristenUnie en Forza! werd aangehouden als een stok achter de deur om de wethouder aan zijn woord te houden.

Collega Verwoort was toen al in een jubelstemming, want zijn Cultuurvisie was zojuist unaniem aangenomen. Weliswaar met twee amendementen, maar dat mocht de pret niet drukken. De twee wijzigingsvoorstellen betroffen het in stand houden van subsidies aan amateurverenigingen en cursussen en het onderzoek naar de invoering van een brede stadspas, ofwel de Velsenpas.

Zie de herhaling van Raadsplein TV van de raadsvergadering van 26 september, inclusief interviews en commentaren.