Raad positief-kritisch over Cultuurvisie

Raad positief-kritisch over Cultuurvisie

De Cultuurvisie is door de raad positief ontvangen, zo bleek donderdagavond tijdens de behandeling in de sessievergadering. Wel zijn er door diverse raadsleden veel kanttekeningen en vragen gesteld en amendementen aangekondigd. Daarom zal de Cultuurvisie 2020-2014 in de komende raadsvergadering van 26 september als debatstuk op de agenda staan.

De raadsleden maken zich onder andere zorgen over het uitblijven van een vlakke-vloer-podium na het sluiten van het Witte Theater en de kwaliteit van de cultuureducatie na het failliet gaan van het Kunstencentrum. En zij hielden pleidooien voor de invoering van een cultuurpas, de verbinding van cultuur met sport, cultuurcoaches en aandacht voor de culturele identiteit van Velsen, ook met programma’s voor nieuwkomers. Wethouder Verwoort deed alvast diverse toezeggingen, zo komt er binnen één jaar een concreet voorstel voor een vlakkevloertheater bij de stadsschouwburg.

Een ander belangrijk onderwerp was de reconstructie van het Pontplein. Een keuze tussen de drie overgebleven varianten kan nog niet worden gemaakt, bleek in de sessie die daar donderdagavond over ging. Dat heeft onder andere te maken met de kosten. Daarnaast waren er sessies over de energietransitie, de actualisatie van de Visie op Velsen en de bestuursrapportage. Hoe de avond verliep is terug te zien in onze integrale uitzending, inclusief interviews en commentaren, die vanaf dit weekend zal worden herhaald.