Raadsplein TV 13 juni: Perspectiefnota

Raadsplein TV 13 juni: Perspectiefnota
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

Donderdagavond was er een raadsbrede sessie over de Perspectiefnota. De fracties gaven hun commentaar op dit belangrijke beleidsstuk, stelden veel vragen en kwamen op onderdelen met hun zorg en alternatieven.

In de Perspectiefnota 2020-23 doet het college voorstellen voor het beleid voor de komende jaren. Daarmee vormt het de inhoudelijke onderbouwing voor de begroting die in het najaar wordt vastgesteld. Zie ons eerdere artikel ‘Perspectiefnota met bezuinigingen én nieuw beleid’.

Nieuw is dat het college uit dient te gaan van het vorig jaar afgesloten raadsakkoord, dat de kaders stelt voor de invulling (kleuring) van het beleid. Dat maakt dat de Perspectiefnota minder dan in de voorgaande raadsperioden de scheidslijn coalitie-oppositie volgt, maar dat er per onderwerp wisselende meerderheden kunnen zijn.

Ook anders dan voorgaande jaren is het ongunstige gesternte, waaronder deze Perspectiefnota is opgesteld. Vooral vanwege tegenvallende rijksinkomsten en oplopende kosten van de jeugdzorg, dreigt Velsen enkele miljoenen tekort te komen.

B&W stelt daarom diverse maatregelen voor, varierend van het verhogen van de toeristenbelasting tot een greep uit de nog solide reserves. Want ondanks de dreigende tekorten wil men ook investeren in nieuw beleid.

De sessie van donderdag was een prelude op de raadsvergadering van 4 juli, waarin de nota zal worden vastgesteld. De diverse partijen hebben al aangekondigd dan met de nodige amendementen en moties te komen, zoals over de bezuiniging op de mantelzorg, de verkoop van panden en gronden, het verhogen van de toeristenbelasting, het beëindigen van de OZB-korting voor bedrijven en het besparen op de ambtelijke organisatie.

RTV Seaport zond de sessie integraal uit, nam interviews af en gaf commentaar. Zie deze uitzending hieronder terug: