Raadsakkoord jubelend aangenomen

Raadsakkoord jubelend aangenomen
Foto RTVSeaport / Gertjan Huijbens

Er werd nog net niet gejuicht, donderdagavond door de gemeenteraad. Maar de euforie bij de 33 leden was groot bij de presentatie en het vaststellen van het raadsakkoord met de veelzeggende titel ‘Samenspel’.

Het mag dan ook een historisch moment worden genoemd; voor het eerst in de geschiedenis is er in Velsen een raadsbreed akkoord afgesloten waarin de belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar worden genoemd, zoals de woningbouwopgave, energietransitie, het milieu, onderwijs, kunst en cultuur en de regionale samenleving.

Daarmee bepaalt de raad meer dan voorheen de politieke agenda. Het is nu aan het college van B&W om dit ‘wat’ om te zetten in ‘hoe’; dus om het beleid en de bijbehorende begroting te maken. En dat wordt nog een lastige klus, omdat het rijk onverwachts minder geld aan de gemeente overmaakt dan waar op was gerekend.

De raadsleden wensten de wethouder en de ambtenaren dan ook sterkte toe in deze ‘hete’ zomer, waarin de begroting moet worden opgesteld voor de behandeling in het najaar. Zie ook de integrale herhaling en de interviews, die Raadsplein TV heeft afgenomen.