Korte gemeenteraad, of toch niet?

Korte gemeenteraad, of toch niet?

Donderdagavond 29 november is er weer een raadsvergadering. Op de agenda staat geen debat, uitsluitend besluitvorming, dus eigenlijk alleen hamerstukken mits er geen moties of amendementen komen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken en voor raadsleden om vragen te stellen. Bewoners van de Van Dalenlaan in Santpoort-Zuid hebben zich al gemeld: zij willen inspreken over de levensgevaarlijke onbewaakte spoorwegovergangen in hun dorp.

Over enkele onderwerpen waarover donderdag besluiten worden genomen, zijn eerder sessie-vergaderingen geweest. Zoals over het fonds sociaal-culturele voorzieningen (geld uit reserves voor opknappen van gebouwen als schouwburg en buurthuizen) en het rekenkamerrapport over de subsidies in Velsen aan grotere instellingen. Zie onze verslagen en tv-interviews.

Daarnaast staan onder andere op de agenda de verordening Bedrijveninvesteringszone IJmuiden Centrum, het Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing en het experiment centraal tellen van de stemmen. Zie voor de complete agenda en alle stukken www.velsen.nl (bij bestuur & organisatie).

Raadsplein TV is er donderdag vanaf 19:20 uur live bij, te zien via ons Ziggo Kanaal 40, www.rtvseaport.nl, Facebook, YouTube én www.raadsplein.tv. Zie ook  onze Twitterberichten via @RaadspleinTV en achteraf onze samenvatting in de vorm van interviews.