PFAS in Velsen-Zuid: nader onderzoek

PFAS in Velsen-Zuid: nader onderzoek
© RTV Seaport / Lotje Eikelboom

De provincie Noord-Holland laat dieper onderzoek doen naar PFAS in de bodem en het grondwater op het voormalig oefenterrein van de brandweer in Velsen-Zuid. Er was al verontreiniging gevonden, die niet gevaarlijk is.

Uit onderzoek van de provincie Noord-Holland bleek onlangs dat er PFAS zit in de bodem en het grondwater op het voormalig oefenterrein van de brandweer in Velsen-Zuid. Ze groeven tot een halve meter diep, en vonden 39 microgram PFAS in één kilo grond (een microgram is een miljoenste van een gram). Die hoeveelheid wordt niet als gevaarlijk gezien; de ondergrens is 60 microgram per kilo grond. PFAS is een verzamelnaam van stoffen die onder andere werden gebruikt in de anti-aanbaklaag van pannen en in blusschuim. Ze zijn schadelijk voor mens en dier.

Ook in het grondwater onder de tuinen aan de Meervlietstraat werd PFAS gevonden. Méér dan in de grond, maar omdat het grondwater niet als drinkwater of bij beregening van de moestuinen wordt gebruikt, is er geen gevaar voor de gezondheid van de bewoners.

Dieper graven

Toch laat de provincie vervolgonderzoek doen, op een diepte tussen een halve en een hele meter in de grond, om te weten te komen waar de verontreiniging precies zit. Dan kunnen de eigenaar en eventuele toekomstige eigenaren van de grond een passend advies krijgen over hoe om te gaan met de situatie.

Duidelijke en open communicatie met bewoners

Velsen begrijpt dat het tot vragen en onrust kan leiden onder de bewoners ter plekke. De gemeente wil met hen duidelijk en open communiceren over deze zaak. De bewoners van het appartementencomplex aldaar krijgen een brief met informatie; het gebouw staat deels op de vervuilde grond. De provincie kan vragen beantwoorden en ook het Klanten Contact Centrum van de gemeente (de balie) kan dat; zij zijn op de hoogte van het vervolgonderzoek. Daarnaast onderhoudt de gemeente nauwe contacten hierover met de provincie, de Omgevingsdienst IJmond en de GGD Kennemerland. De raad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.