Herstelwerkzaamheden Wüstelaan Santpoort-Noord

Herstelwerkzaamheden Wüstelaan Santpoort-Noord

Herstelwerkzaamheden
In 2023 is gewerkt aan het riool en de herinrichting van de Wüstelaan, Burgemeester Enschedelaan en Velserhooftlaan. Helaas heeft het werk geleden onder de extreme regenval tijdens de uitvoering. De kwaliteit van het geleverde werk voldoet daardoor niet aan de eisen. Er is besloten om de volgende herstelwerkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden gaan op 8 april van start.

  • Vervangen van de bestrating van de Wüstelaan tussen de rotonde en de Burgemeester Enschedelaan
  • Het opnieuw asfalteren van de rotonde Wüstelaan
  • Riool ter plaatse van de kruising Wüstelaan met Velserhooftlaan

Bereikbaarheid
De woningen en basisschool de Bosbeek blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor verkeer. Het verkeer wordt om de werkzaamheden heen geleid. De werkzaamheden worden met zorg uitgevoerd. Toch is enige overlast niet te voorkomen. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 17 mei.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op velsen.nl/herstelwerkzaamheden-wustelaan-santpoort-noord