Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 27 maart 2024

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 27 maart 2024

Welkom bij de liveblog van weer een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier. Hieronder vindt u de live uitzending zodat u direct mee kan kijken. Onder de livestream kunt u de agenda van de avond lezen en als u hier klikt leest u de hoogtepunten van de avond live mee via de liveblog.

Agenda

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 februari 2024
5 Ingekomen stukken
6 Suppletieaanvraag gemaakte kosten voor opsporen en opruimen ontplofbare oorlogsresten 2022/2023
7 Zienswijze Kadernota Recreatieschap Spaarnwoude 2025
8 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
9 Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief
10 Fractieverantwoording
11 Aanwijzen grote projecten
12 Instellen auditcommissie
13 Moties vreemd aan de orde van de dag
14 Sluiting

Liveblog

RaadspleinTV – Amendement ‘Laat Spaarnwoude bloeien’ door Mike Rijkers

De vergadering is geopend.

Inspreker dhr. Tabak met een Toelichting ICT incident bij gemeente Velsen

RaadspleinTV – Inspreker dhr. Tabak met een Toelichting ICT incident bij gemeente Velsen

Agendapunt 6: Suppletieaanvraag gemaakte kosten voor opsporen en opruimen ontplofbare oorlogsresten 2022/2023

Agendapunt is unaniem aangenomen.

Agendapunt 7: Zienswijze Kadernota Recreatieschap Spaarnwoude 2025

Amendement 5 van 2024 – D66V CU – Laat Spaarnwoude Bloeien

Amendement 5 is aangenomen.

Amendement 6 van 2024 – VVD – Zienswijze Kadernota 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

De vergadering is kort geschorst.

Raadsplein TV – Problemen bij mail-migratie gemeente medewerkers

De vergadering is heropend.,

Amendement 6 is aangenomen.

Geamendeerde raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 8: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Agendapunt is unaniem aangenomen.

Agendapunt 9: Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief

Agendapunt is unaniem aangenomen.

Agendapunt 10: Fractieverantwoording

Agendapunt is unaniem aangenomen.

Agendapunt 11: Aanwijzen grote projecten

Agendapunt is unaniem aangenomen.

Agendapunt 12: Instellen auditcommissie

Agendapunt is aangenomen.

Motie 1 van 2024 – VL – Raden in Verzet 2024

Motie 1 is unaniem aangenomen.

De vergadering is gesloten.

Raadsplein TV – Kitty Wolfs over motie ‘ Raden in verzet’ unaniem aangenomen

Bijlagen

Raadsvoorstel Suppletieaanvraag gemaakte kosten voor opsporen en opruimen ontplofbare oorlogsresten 2022/2023

Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota Recreatieschap Spaarnwoude 2025

Amendement 5 van 2024 – D66V CU – Laat Spaarnwoude Bloeien

Amendement 6 van 2024 – VVD – Zienswijze Kadernota 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Raadsvoorstel Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief

Raadsvoorstel Fractieverantwoording

Raadsvoorstel Aanwijzen grote projecten

Raadsvoorstel Instellen auditcommissie

Motie 1 van 2024 – VL – Raden in Verzet 2024