Plannen voor De Geul en Kanaaldijk

Plannen voor De Geul en Kanaaldijk
© NH Nieuws / Fred Segaar

Een nieuw kruispunt bij de Geul in IJmuiden – een rotonde of een voorrangsplein? Velsen gaat erover in gesprek met partijen.

Een bredere Kanaaldijk, waar je 70 km kunt rijden, en een rotonde bij De Geul als veiligste oplossing voor dit lastige kruispunt – dat was het idee in 2021. Die 70 km per uur, zei een verkeersadviesbureau, sluit het beste aan bij het karakter van de weg; denk aan de ligging, een lange rechte weg en geen zijwegen. En de Kanaaldijk ontlast het centrum van autoverkeer, bijvoorbeeld op de IJmuiderstraatweg, de Julianakade en de Lange Nieuwstraat. In 2021 werd voor de veiligheid de goot aan weerszijden van de Kanaaldijk al opgevuld.

Kruispunt De Geul: rotonde?
Wie ter hoogte van het voormalige Witte Theater wil oversteken, met de fiets bijvoorbeeld, moet vreselijk goed opletten. Veel automobilisten remmen niet af en de middenberm is heel krap voor een oversteek in twee etappes. Een plan om die plek anders in te richten was heel erg duur (300.000 euro) en bovendien waren twee overlegpartners het er niet mee eens, de verkeersadviseur van de politie en de Fietsersbond. Zij vonden dat auto’s niet voldoende afremden en dat het geen duurzaam veilig ontwerp was. Zij wilden liever een rotonde (zie eerste tekening).

Terwijl de gemeente bezig was om daar een ontwerp voor te maken, ontstond er een ander idee voor die oversteek: een zogenaamd voorrangsplein (zie tweede tekening). Dat is een duurzaam veilige oplossing, waarbij vrachtverkeer wel moet afremmen maar niet zoveel als bij een rotonde (en weer moet optrekken). En de oversteek is breder.

Weer in gesprek
De gemeente Velsen gaat praten met betrokken partijen, niet alleen de Fietserbond en de verkeersadviseur van de politie, maar ook het wijkplatform, Zeehaven IJmuiden en het BIZ Havengebied. Dan liggen beide opties op tafel: de rotonde en het voorrangsplein. Voordat een en ander besloten is (o.a. in het college en via de inspraak) en de aanleg begint, zijn we wel een jaartje verder.