Bewust geen lammetjes vanwege blauwtongvirus

Bewust geen lammetjes vanwege blauwtongvirus

Zorgen over de fysieke gesteldheid van zijn ooien doet schapenhouder Wouter Hartendorf uit Santpoort-Zuid besluiten dit jaar zijn exemplaren niet te laten dekken. Met andere woorden: géén lammetjes dit jaar. Het blauwtongvirus nam veertig procent van zijn kudde. De schapen die het wél overleefden, zijn volgens Hartendorf nog te zwak om op verantwoorde wijze drachtig te worden. 

Nadat hij met een emmertje voer z’n kudde zijn kant op heeft gelokt, laat Hartendorf zien welke sporen het virus op zijn schapen heeft achtergelaten. “Kijk die daar”, zegt de Santpoorter terwijl hij er één aanwijst. “Op de kont en de rug valt de wol uit. Ze loopt bovendien nog een beetje kreupel. De conditie is nog niet je van hét. En als je dan bedenkt dat ze nu hoogdrachtig zou moeten zijn. Wat doe je zo’n schaap dan aan?”

Naast dat drachtig worden nu volgens Hartendorf te zwaar zou zijn voor zijn ooien, zouden ook de eventuele lammetjes grote risico’s lopen, zo blijkt uit geluiden van boeren uit de omgeving die hun schapen wél lieten dekken. “Je hoort van misvormde lammetjes die geboren worden”, vertelt Hartendorf. “Of hele kleine exemplaren die ter aarde komen en die ook nog eens klein blijven.”

Nieuwe dreiging blauwtongvirus
En dan is er ook nog eens de dreiging van het blauwtongvirus dat de komende tijd zomaar weer de kop op zou kunnen steken. En dat terwijl een vaccin niet vóór de zomer verwacht wordt. “Blauwtong komt, denk ik, terug”, aldus Hartendorf. “Hoe erg baal je als je nu veertig lammeren had en de helft gaat dood omdat er nog geen vaccin is? Dan denk ik: dan maar een jaar niet.”