Tijdelijke uitval pompinstallatie IJmuiderslag door brand

Tijdelijke uitval pompinstallatie IJmuiderslag door brand
Foto: Wateroverlast IJmuiderslag uit januari © Ton van Steijn

Bron: Gemeente Velsen

Vanwege de grondwateroverlast bij IJmuiderslag staan hier, met toestemming van Stichting Duinbehoud en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, twee pompen om het overtollige water weg te pompen. Tussen maandagmiddag 4 maart en dinsdagochtend 5 maart is er brand geweest bij een van de twee pompen.

De brand is uit zichzelf weer gedoofd. Door de brand bij de pomp is deze niet meer bruikbaar. Uit inspectie door de verzekeraar van de aannemer bleek dat de brand is aangestoken. De aannemer gaat aangifte doen van brandstichting. Ook zullen de beelden worden bekeken van de camera die bij de pomp is geplaatst. De schade door de brandstichting bedraagt € 20.000,-.

Nieuwe pomp
Doordat er na de brand nog 1 pomp werkt, begint het waterpeil weer te stijgen. Er wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe pomp geplaatst zodat het overtollige water weer voldoende weggepompt kan worden.

Wethouder Marie-Thérèse Meijs is ‘not amused’ door de brandstichting: “De pompen zijn hard nodig om te zorgen dat de weg veilig begaanbaar blijft, de inwoners hun woningen aan IJmuiderslag kunnen bereiken en de strandhuisjes op de parkeerplaats niet onder water komen te staan. Ik begrijp niet dat iemand moedwillig brand sticht. Het is zinloos en kost de gemeenschap onnodig geld.”