Informatieavond over Geluidsmaatregelen Wegverkeer

Informatieavond over Geluidsmaatregelen Wegverkeer
© OD IJmond

Op dinsdag 12 maart organiseert de Omgevingsdienst IJmond, namens de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, een informatieavond over geluidsoverlast door wegverkeer. Tijdens deze avond presenteert de Omgevingsdienst welke maatregelen zij de afgelopen jaren hebben genomen en waar ze de komende jaren aan gaan werken.

Wat zijn geluidsmaatregelen?
Elke vijf jaar brengt de gemeente in kaart wat de impact is van wegverkeer op woningen. Vervolgens stelt de gemeente een Actieplan Geluid Wegverkeer op. Dit plan gaat om de wegen waarvoor de gemeente bevoegd gezag heeft. In het Actieplan worden alle aandachtspunten beschreven en wordt aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de geluidsoverlast te verminderen. Denk hierbij aan stil asfalt, gevelisolatie, snelheidsverlaging of zelfs geluidsschermen. Meer informatie vindt u op de website www.odijmond.nl/geluid, waar u ook het huidige Actieplan Geluid kunt raadplegen.

Aanmelden
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Meld u dan vóór 8 maart 2024 aan via de website www.odijmond.nl/geluid-wegverkeer. De informatieavond vindt plaats bij de Omgevingsdienst IJmond, op het Stationsplein 48b in Beverwijk. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Op de aanmeldpagina vindt u het volledige programma.