Hoe is het met de tweede pont voor Velsen?

Hoe is het met de tweede pont voor Velsen?
© RTV Seaport / Alex Perukel

In één zin: er wordt hard aan gewerkt, het ziet er goed uit, maar het duurt nog wel even. Er zijn veel partijen bij betrokken en het gaat om heel veel geld. Een tussenstand.

Eerst maar even voorstellen. De betrokken partijen zijn de gemeente Velsen uiteraard, de gemeente Amsterdam, het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (GVB) van Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Beverwijk en Heemskerk (IJmond), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en uiteindelijk ook Europa.

Taak- en rolverdeling

Over allerlei kanten aan de zaak – juridische en financiële zaken bijvoorbeeld – wordt nog druk gepraat en de meeste partijen spannen zich in om alles goed en op tijd voor elkaar te krijgen. Duidelijk is wel dat Amsterdam en het GVB de pont aanschaffen en dat Velsen het benodigde geld organiseert – bijvoorbeeld via het ministerie en Europa, de provincie en de andere IJmondgemeenten. Het GVB wordt de eigenaar.

Geld voor koop, onderhoud en gebruik

De bouw van de pont duurt ongeveer 15 maanden en gaat ongeveer 10 miljoen euro kosten. Het groot onderhoud kost elkaar ongeveer 250.000 euro, en het jaarlijkse gebruik komt op ongeveer 500.000 euro, voor (klein) onderhoud, personeel, beheer en verzekeringen. Alles bij elkaar is er ongeveer 14 miljoen nodig, denkt Velsen, om de pont een flink aantal jaren te laten varen. Een deel van het geld komt van de provincie Noord-Holland (1,8 miljoen) en van het ministerie van EZK uit een (Europese) subsidiepot. De kosten van het gebruik worden verdeeld over de drie IJmondgemeenten; de bijdrage van Velsen is gedekt in de meerjarenbegroting.

Praktisch

Amsterdam is gevraagd om personeel te leveren voor 5 werkdagen, 12 diensturen per dag, van 06.40 uur tot en met 18.40 uur. De zesde pont gaat ‘rouleren’ met de andere vijf die er al zijn; zo is er altijd een reservepont als dat nodig is.

Voordat alles geregeld is, stroomt er nog wel wat water door het Noordzeekanaal. Sommige gemeenteraadsleden vragen zich af – blijkt uit een artikel van de IJmuider Courant van 10 februari – waarom Amsterdam niet meebetaalt. Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd, al blijft de hoop dat de tweede Velsense pont in het voorjaar besteld kan worden.