Komt De Mattheus terug in IJmuiden?

Komt De Mattheus terug in IJmuiden?
Zanger en mantelzanger - foto San van Alderwege

Bron: IJmond vocaal

Decennialang werd jaarlijks de Matthäus Passion in IJmuiden uitgevoerd door Christelijke Oratoriumvereniging Velsen (COV). Net als nu met The Passion, gebeurde dit vlak voor Pasen en kon men het lijdensverhaal van Jezus beleven in De Nieuwe Kerk te IJmuiden in een concert van koor, solisten en orkest, op de muziek van Johann Sebastian Bach. Helaas kwam er na meer dan 60 jaar een eind aan deze traditie: in 2018 was de laatste uitvoering en kort daarna werd COV opgeheven. Teruggang van het aantal leden door veroudering, overlijden of niet meer de repetities kunnen volgen, waren de belangrijkste oorzaken. Na de coronalockdowns stopten er nog meer koren. Bijna 3 jaar niet kunnen samen zingen hakte er flink in met ledenverlies door veroudering, mentale of lichamelijke problemen dan wel overlijden.

Nieuw initiatief
Stichting IJmond Vocaal wil de traditie van de jaarlijkse Mattheus uitvoering hervatten met een nieuw initiatief: een participatiekoor voor Velsen en omgeving, waarbij ook de mensen die (nog steeds) graag zingen maar dat niet (meer) kunnen bij de reguliere koren op een inclusieve manier kunnen meedoen.

Ook voor koorzangers die elders niet (meer) mee kunnen zingen
Iedereen die in een koor zingt of heeft gezongen, heeft er wel eens mee te maken gehad: iemand die jarenlang naast je zat en misschien zelfs je houvast was, lijkt steeds meer moeite te hebben om de aandacht erbij te houden. In het begin merk je het nauwelijks, maar mettertijd valt het steeds meer op en blijkt onomkeerbaar. Dat mensen niet meer naar de repetities komen en moeten opzeggen, is een pijnlijk proces, voor een koorbestuur, voor de overige koorleden en vooral voor degene die het betreft.  Soms moet men afhaken omdat het instuderen te snel gaat, het geheugen of concentratievermogen vermindert of simpel omdat ’s avonds repeteren te inspannend is en men liever niet ’s avonds nog de deur uitgaat. Vooral wie met dementie te maken heeft, ervaart al snel dat meedoen niet langer vanzelfsprekend is. Niet omdat men niets meer kan, maar omdat niet de juiste ondersteuning kan worden geboden.

Wat is een participatiekoor?
Een Participatiekoor is voor koorzangers die samen zingen met mensen met dementie, in een setting die rekening houdt met wat eenieder nodig heeft om mee te kunnen doen. In een participatiekoor zingen mantelzangers en steunzangers en zangers met een haperend brein of dementie. Ieder die behoefte heeft aan ondersteuning, zingt samen met een vaste mantelzanger. Dat kan een koorzanger zijn die zich daar vrijwillig voor aanmeldt, of een eigen mantelzorger die meedoet.

De eerste participatiekoren gingen vijf jaar geleden van start in Haarlem, Delft en Het Gooi met een jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion van Bach. Zij verwierven al snel landelijke bekendheid waardoor er ook in andere plaatsen belangstelling ontstond voor het oprichten van een zo’n koor.

Meer zang is minder zorg
Door samen te zingen en waar nodig ondersteuning te bieden, levert elk Participatiekoor een significante bijdrage aan het welzijn en de positieve gezondheid van mensen met dementie. Deze methode van samen zingen, die gestoeld is op principes van gelijkheid, solidariteit, autonomie en participatie, leidt er zelfs ook toe dat mensen met dementie een verbetering van cognitieve functies ervaren, zoals levensvreugde en het ervaren van zingeving. Zij ontwikkelen nieuwe sociale relaties en (her)vinden meer zelfvertrouwen. Dankzij steun van het Lang Leve Kunst Fonds kan er dit voorjaar een pilot van start gaan die twaalf nieuwe participatiekoren gaan uitvoeren, waaronder Participatiekoor Velsen

Gevarieerd programma
De pilot waarmee de nieuwe participatiekoren starten omvat een gevarieerd repertoire: de koorzangers gaan aan het werk met koralen en slotkoor uit de Matthäus Passion van Bach naast drie bekende hits uit de lichte muziek, waaronder het beroemde Thank you for the Music van ABBA en voeren deze uit in een concert met als titel ‘Thank you for the music!’.

De repetities van Participatiekoor Velsen starten op vrijdag 1 maart 2024 om 14:00 uur in Verenigingsgebouw De Rank, naast De Nieuwe Kerk te IJmuiden.

Op  zaterdag 6 april is het concert, met begeleiding door instrumentalisten van het Holland Symfonie Orkest en organist-pianist Rob van Dijk. Dit wordt gedeeltelijk een meezing-concert om nog meer mensen enthousiast te maken voor het Participatiekoor. Want volgend jaar willen ook wij een grote selectie uit de Matthäus zingen. Met solisten en orkest!

Organisatie en ondersteuning
Participatiekoor Velsen is een initiatief van Stichting IJmond Vocaal en staat onder leiding van dirigente Marlie Durge en organist/pianist Rob van Dijk. De Pilot Participatiekoor is ontwikkeld en wordt ondersteund door Stichting Participatie met Dementie en is in samenwerking met het Lang Leve Kunst Fonds tot stand gekomen.

Voor meer informatie gaat u naar de website participatiekoor.nl

Daar vindt u ook videoverslagen van Matthäus-uitvoeringen door de al bestaande participatiekoren.

Kosten en aanmelding
Om aan te melden gaat u naar de website Participatiekoor.nl en klikt op de knop: “Zing mee in één van de 12 nieuwe koren”. U kiest in het keuzemenu: Velsen. Let op: er is ook een Participatiekoor IJmond, voor de regio Beverwijk / Heemskerk

Wilt u liever eerst kennismaken op 1 maart?  Stuur dan a.u.b. een mail met uw contactgegevens naar ijmondvocaal@gmail.com

Deelname kost € 25 per persoon. Wie als vaste mantelzorger van een zanger meekomt, zingt gratis mee.