Informatie is veilig bij Velsen

Informatie is veilig bij Velsen
© Pixabay

De gemeente heeft allerlei gegevens over haar inwoners, gebouwen en zelfs de ondergrond daarvan. Elk jaar wordt gecontroleerd of die gegevens wel veilig opgeslagen en behandeld worden. Over 2023 ging het licht op groen.

Als je inlogt op een website van de overheid heb je vaak DigiD nodig. Privé-gegevens, waar anderen heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Je wilt niet dat informatie over jou op straat komt te liggen of door criminelen kan worden doorverkocht, toch? Daarom moeten alle gegevens die de gemeente van jou opslaat en gebruikt, goed beveiligd worden.

Elk jaar controle

Elk jaar moeten gemeentes dat controleren – of het nu over adresgegevens gaat, over de paspoorten, of uitkeringen, over gebouwen die in de gemeente staan, en zelfs over de ondergrond daarvan.

Goed geregeld

In 2023 voldeed Velsen aan alle normen voor DigiD, en voor het systeem met gegevens over werk en inkomen. De andere gegevenssystemen heeft de gemeente ‘goed onder controle’, al is er ‘nog ruimte voor verbetering’, schrijft het college aan de raad. Daar worden maatregelen voor genomen.

Informatievisie Velsen 2024-2027

Dit alles past binnen de Informatievisie van de gemeente Velsen voor de periode 2024-2027. Daarin staat aan welke regels alle medewerkers van de gemeente zich moeten houden wanneer zij met dit soort gegevens omgaat. Zodat informatie ‘van en over de Velsenaar beschikbaar en betrouwbaar blijft, online en offline’.