Vluchtelingen in Velsen – stand van zaken

Vluchtelingen in Velsen – stand van zaken
© Pixabay

Oekraïense vluchtelingen verblijven straks onder andere in een kantoorpand en een pastorie. Op de MS Ocean Majesty verblijven 135 statushouders, en in Santpoort-Zuid spreekt een flinke klankbordgroep met de gemeente over een mogelijk AZC. En tot slot heeft de aangenomen Spreidingswet op korte termijn niet veel gevolgen voor Velsen.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

In het EuroParcs Buitenhuizen had Velsen 15 vakantiewoningen voor Oekraïense vluchtelingen. Dat zijn er nu nog 5. De Oekraïners verblijven nu in het vroegere kinderdagverblijf aan de Venusstraat / Eenhoornstraat in IJmuiden of in één van de twee woningen in IJmuiden die eigendom zijn van de gemeente.

Het vroegere kantoorpand van notaris Roeda aan de Savornin Lohmanlaan in Velsen-Zuid kan geschikt gemaakt worden voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat geldt ook voor de eerste en tweede verdieping van de pastoriewoning van de Engelmunduskerk in Driehuis.
Met omwonenden van beide locaties zijn informatieavonden geweest. In Velsen-Zuid leven zorgen over de ‘langdurige inzet van het pand’; daar kwamen veel vragen over (antwoord volgt). De omwonenden in Driehuis gaven vooral praktische suggesties; die worden in de plannen verwerkt. De vluchtelingen staat daar een warm welkom te wachten.
Het is de bedoeling dat beide locaties eind voorjaar worden betrokken; het gaat vooral om familie van vluchtelingen die hier al verblijven. Door deze nieuwe locaties kunnen alle Oekraïense vluchtelingen de woningen in EuroParcs Buitenhuizen verlaten.

Er wordt nog gezocht naar alternatieven voor de vluchtelingen die wonen in de Platbodem en Spitsaak in Velserbroek. Eind dit jaar wordt daar begonnen met woningbouw.

Statushouders op de MS Ocean Majesty

Op dit moment worden 135 van de 178 plekken op het schip bezet door statushouders die gekoppeld zijn aan de gemeente en wachten op een woning. De mannen, vrouwen en gezinnen verblijven op verschillende etages op het schip.

AZC Santpoort-Zuid

Velsen heeft asielopvang voor ogen op de locatie Handgraaf of Sportpark de Elta in Santpoort-Zuid. Een grote klankbordgroep denkt met de gemeente mee. In vier bijeenkomsten is vooral gesproken over de manier waarop de inwoners hebben kunnen meedenken over het onderzoek naar de geschiktheid van mogelijke AZC locaties in Santpoort-Zuid en hoe die worden ingericht. Er komt een rapportage van alle bijeenkomsten, die ook weer met de klankbordgroep wordt besproken.

Spreidingswet aangenomen

Op 23 januari werd de Spreidingswet aangenomen in de Eerste Kamer. Alle gemeenten in Nederland moeten aan de slag met opvangplekken voor asielzoekers. Het aantal asielzoekers dat een gemeente moet opvangen wordt afgemeten aan het aantal inwoners en hoe welvarend en goed opgeleid die zijn. Velsen scoort gemiddeld en heeft daardoor niet direct te maken met dwang vanuit het Rijk. Wel benadrukt het Rijk het belang van het onderzoek naar een opvanglocatie van vluchtelingen op de lange termijn. Wanneer duidelijk is wat de Spreidingswet precies betekent voor Velsen en Kennemerland volgt nieuwe informatie aan de raad.