Complexe jeugdhulp volop in ontwikkeling

Complexe jeugdhulp volop in ontwikkeling
Foto: Pixabay

Effectieve, efficiënte en warme jeugdhulp’ – daar werkt Velsen aan, samen met groepen zorgaanbieders in zes andere gemeenten, in twee regio’s. Er zijn al flinke stappen gezet en het is nog lang niet klaar. Een tussenstand.

In de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland werken zeven gemeenten samen met groepen zorgaanbieders (‘consortia’) aan betere complexe jeugdhulp. Hulp die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van ouders en gezinnen, die nu en in de toekomst betaalbaar is.

Een nieuw stelsel

In 2023 is de complexe jeugdhulp toebedeeld aan vier consortia – tijdelijke samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders. Voor die tijd hadden de gemeenten met een grote groep aanbieders te maken, wat afspraken maken veel lastiger maakte. Bovendien krijgen die consortia een zogenaamde lumpsum-financiering: een totaalbedrag voor alle hulp, in plaats van kleinere bedragen voor bepaalde hulp.
Dit soort maatregelen moet de hulp efficiënter en effectiever maken. De administratie moet eenvoudiger en de aanbieders krijgen op den duur meer vrijheid van handelen. De gemeenten en consortia zijn samen verantwoordelijk voor de jeugdhulp.

Nog veel te doen

In 2024 staan nog allerlei verbeteringen op de rit. De toegang naar de hulp bijvoorbeeld, de sturing en de monitoring (bijhouden van de inzet en het effect van de hulp), de samenwerking met het onderwijs (wie doet wat), kortere wachttijden (een groot pijnpunt) en nog betere samenwerking tussen consortia en gemeenten.

Warme jeugdhulp

Velsen benadrukt dat het niet gaat om alleen maar financiële, organisatorische of technische maatregelen. Het draait alle deelnemers om het welzijn van de kinderen en jongeren in de regio’s. Effectieve, efficiënte en warme jeugdhulp – dát is het doel.
In de loop van dit jaar komt er voor de raadsleden nog een regionale bijeenkomst over dit onderwerp; ook die organiseren gemeenten en consortia samen.