Toekomst RKVV Velsen nog onduidelijk

Toekomst RKVV Velsen nog onduidelijk
© Lotje Eikelboom / RTV Seaport

Wel of niet proberen om RKVV Velsen ‘over de spoorlijn’ te zetten en dan bouwen op de huidige sportvelden? Deze discussie is al heel lang gaande, maar weer kwam de gemeenteraad er niet uit.

Hoe zit het eigenlijk?
Het college van B&W wil de voetbalvereniging op haar huidige plek laten zitten. Daar zijn drie redenen voor.

1. De kans is groot dat de provincie geen toestemming zal geven voor de bouw van een sportaccommodatie op het terrein dat daar nu bekend staat als Bijzonder Provinciaal Landschap. Dat kan pas als Velsen kan aantonen dat er echt nérgens anders gebouwd kan worden dan daar – en dat is niet zo.
2. Het college wil zelf de groene zone tussen Santpoort-Noord en Driehuis groen houden, en zelfs nog versterken.
3. Het college wil de afspraken nakomen die zij heeft gemaakt na de dorpsdialoog met de bewoners van Driehuis.

Een ander geluid

Op de sessie van de gemeenteraad op 18 januari klonk een ander geluid. Een aantal partijen heeft er geen vertrouwen in dat er voldoende woningbouwlocaties zijn en wil de velden van RKVV Velsen tóch aanwijzen als bouwgrond. De gemeente zou naar hun mening zijn uiterste best moeten doen om daar toestemming van de provincie voor te krijgen. Maar toen er gestemd moest worden, bleek dat verschillende fracties het er onderling toch niet over eens waren, en dat ze er nog intern verder over moeten praten.

Kortom, de discussie gaat nog verder, op 15 februari a.s. Wordt vervolgd!

Met dank aan de Nieuwsflits van Wijkcomité Driehuis van 20 januari jl. https://wijkcomitedriehuis.nl