Regenboogbrigade: Iedereen moet zich veilig voelen in Velsen

Regenboogbrigade: Iedereen moet zich veilig voelen in Velsen

Sabrina Koster

Gemeente Velsen positioneert zich als ‘regenboog gemeente’, wat inhoudt dat er extra aandacht is voor tolerantie van queer personen in Velsen. Een belangrijke partij in het regenboogbeleid van de gemeente is de Regenboogbrigade. Marc Hillebrink van COC Kennemerland licht toe wat de Regenboogbrigade allemaal doet.

De Regenboogbrigade is een samenwerkingsverband met verschillende partners die zich in zet voor belangen van queer personen. In de brigade zitten onder andere COC Kennemerland, Bureau Discriminatie, Welzijn Velsen, Bibliotheek Velsen en de Stadsschouwburg Velsen. De brigade zorgt voor zichtbaarheid, activiteiten, ontmoetingsplekken en samenwerkingen met scholen en verenigingen.

Het belangrijkste uitgangspunt: Iedereen moet zich veilig voelen in Velsen. Dat geldt voor mensen op straat, maar ook op scholen, in sportverenigingen en in verzorgingshuizen. Toch zie je nog steeds dat queer personen vaak te maken hebben met mishandelingen, pesterijen of scheldpartijen. Daarom stelt Marc Hillebrink; “Tolerentie moet voortdurend aandacht krijgen.”

Eén van de initiatieven van de Regenboogbrigade is Colourful Velsen. Daarbij komen ongeveer 20 personen maandelijks samen voor een borrel of andere leuke activiteiten. Het gaat hier vooral om ontmoeting en herkenning.

Meer informatie over de Regenboogbrigade is te vinden op velsen.nl/regenbooggemeente-velsen en over vrijwilligersactiviteiten kan men contact opnemen via info@velsen.nl

Raadsessie
Raadsleden bogen zich donderdag 18 januari over het regenboogbeleid van de gemeente tijdens een raadsessie. Wethouder Marianne Steijn ging de raad in gesprek over welk beleid kan bijdragen aan inclusie in Velsen. Tijdens de sessie werden ook uitdagingen besproken zoals het bereiken van jongeren en de connectie met onderwijs. Ook komt er speciale aandacht voor ouderen in verpleeghuizen. In het tweede kwartaal van dit jaar volgt een adviserende raadsessie waarbij de raadsleden verder in gesprek gaan over het inclusiebeleid in Velsen.

Voor een uitgebreide terugblik op de raadsessie, vindt je hier de verslaggeving van RaadspleinTV.