Koninklijke onderscheiding voor voormalig Telstar directeur Pieter de Waard

Koninklijke onderscheiding voor voormalig Telstar directeur Pieter de Waard
© Dennis Gouda

Van de redactie

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Telstar in het 711 Stadion is Pieter de Waard benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De voormalig directeur van Telstar ontving het lintje van burgemeester Frank Dales. Dit als blijk van waardering voor zijn bijzondere verdiensten. Meneer de Waard is langere tijd van maatschappelijke betekenis geweest en hierdoor benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De 63-jarige IJmuidenaar nam in juni 2023 na afscheid als algemeen directeur van Telstar, waar hij zeventien jaar actief was. Daarmee is hij de langstzittende bestuurder in de voetbalwereld. Bij het uitreiken van de onderscheiding sprak burgemeester Dales hem toe. De Waard werd woensdagavond in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn toewijding en inzet voor de club.

De Waard is van mening dat voetbal maar een spelletje is en dat vrijwel alles in het leven belangrijker is. Zoals het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Hij heeft door verschillende activiteiten gezorgd voor meer sociale verbondenheid in Velsen. Door zijn onorthodoxe aanpak en uitstraling is hij een ambassadeur voor de gemeente Velsen geweest.

Maatschappelijke betrokkenheid
De maatschappelijke betrokkenheid komt ook tot uiting in het feit dat de club zowel op het veld als in kantoor een afspiegeling is van een gemiddelde winkelstraat. De Witte Leeuwen zijn kleurrijk, ze hebben collega’s met en zonder beperking, collega’s die deel uitmaken van de LGBTQ+ gemeenschap en een managementteam met zowel mannen als vrouwen. Pieter stond aan de basis van de diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid bij Telstar. In samenwerking met IJmond Werkt is het project Telstar@Work gestart. Hierbij worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid op een betaalde baan.

Maar er zijn meerdere projecten opgericht. Zoals Playing for Succes en School’s Cool om kinderen op weg te helpen die door verschillende redenen een achterstand hebben opgelopen. En Telstar Street League werd opgezet om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Jongens en meisjes van 12 tot en met 16 jaar verdienen tijdens een toernooi in de buurt punten, maar kunnen ook punten verdienen door een wijkbijdrage te leveren. Bijvoorbeeld een buurtevenement organiseren of een pleintje onkruidvrij maken.

Telstar
Ook voor de club Telstar heeft hij veel betekend. Onder zijn leiding is het vernieuwde stadion er gekomen en is het gelukt om de club een gezonde financiële basis te geven. De oprichting van duurzaamheidsstichting “de Groene Leeuwen” heeft als doel Telstar binnen enkele jaren klimaatneutraal te maken. De daken van de tribunes zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen, voor omwonenden is een laadstation met 5 aansluitingen gerealiseerd en sinds het seizoen 2021-2022 zijn de lichtmasten in het stadion voorzien van LED verlichting.

De inzet en toewijding van meneer de Waard is zeer uitzonderlijk. Daarom ontving hij een welverdiende Koninklijke onderscheiding; Ridder in de orde van Oranje-Nassau.